IT-angrepp medför nätverksproblem

Avstängt vatten - Smedby

  • Startsida
  • / Pågående arbeten och driftstörningar

Pågående arbeten och driftstörningar

Innerstaden
Pågående arbete
01 juni 2019 - 31 december 2026
Johannesborg/Tegelviken VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten i Johannesborg/Tegelviken. Dessutom kommer dagvattennätet att förstärkas. Arbetet pågår under 2019-2026 i 11 etapper.

Innerstaden
Åtgärdat
02 mars 2021 - 31 januari 2024
Getingen, VA-arbeten Slutfört

Det befintliga ledningsnätet har förnyats i Getingen. Dessutom har ett nytt ledningsnät byggts ut till det nya exploateringsområdet Bidrottningen. Arbetet pågick mellan våren 2021 till januari 2024.

Innerstaden
Åtgärdat
01 februari 2023 - 15 december 2023
Postmästaregatan/Heijocksgatan, VA-förnyelse - Slutfört

Kalmar Vatten har nu slutfört arbetet med förnyelse av ledningsnätet för dricksvatten, spillvatten och dagvatten i Postmästaregatan, Heijocksgatan och Rudedammsgatan. Även sista etappen, som innebar anläggande av underjordiska magasin för dagvatten, är färdigställd.

Påryd
Pågående arbete
01 maj 2023 - 30 juni 2026
Påryd, VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten i Påryd. Dessutom kommer dagvattennätet att förstärkas. Arbetet sker i 4 etapper under 2023-2026.

Innerstaden
Pågående arbete
01 december 2021 - 29 februari 2024
Gamla stan VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten längs Slottsvägen och i delar av Gamla stan. Dessutom kommer dagvattennätet att förstärkas/byggas ut. Arbetet beräknas pågå till vintern 2023/2024.

Hela Kalmar
Pågående arbete
29 januari 2024 - 15 mars 2024
Lindöfjärden - Dagvattenrening

Kalmar Vatten anlägger en skärmbassäng för dagvattenrening i Lindöfjärden. Dessutom anläggs en ny dagvattenledning under cykelvägen öster om Lindöskolan.

Hela Kalmar
06 februari 2024
IT-angrepp medför nätverksproblem

Kalmar Vattens huvuduppdrag att leverera dricksvatten och omhänderta spillvatten är inte påverkat av det IT-angrepp som Kalmar kommun utsatts för.

Hela Kalmar
Åtgärdat
20 februari 2024 - 20 februari 2024
Vattenavstängning - Stensö

Uppdatering 24-02-20 klockan 13:20 Nu är vattnet tillbaka på Stensö.

Hela Kalmar
Åtgärdat
21 februari 2024 - 21 februari 2024
Vattenavstängning Söderportsgatan

Vattnet stängs av på Söderportsgatan, onsdag, 2024/02/21, 09:30 till ca 12:00 på grund av kopplingsarbete.

Hela Kalmar
Åtgärdat
21 februari 2024
Vattenavstängning Stationsgatan

Vattnet stängs av på Stationsgatan 5 2024/02/21 klockan 14:00 på grund av reparation.

Hela Kalmar
23 februari 2024
Avstängt vatten - Smedby

Vattnet stängs av i Smedby den 23 februari från kl 16:00 på grund av reparation.