Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Nyheter

Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2019 att anta Kalmar Vattens förslag till ny vatten och avloppstaxa för 2020.

Den nya VA-taxan innebär bland annat en höjning av brukningsavgiften med ...

4 juni 2019 kl.17:43

Ett renare Malmfjärden

Kalmar kommun och Kalmar Vatten kommer att inleda tre större projekt för att förbättra vattenkvalitén runt Fredriksskans och Malmfjärden.

Den 12 juni 2019 startades projektet Life Sure på Lindö.

...

Vid vattenverket i Yxneberga använder vi sedan en tid tillbaka en världsunik doseringsmetod, som gjort att vi kunnat minska kemikalieförbrukningen med hela 20 procent! Vattenkvaliteten har dessutom blivit både jämnare och bättre. 

...

En ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling ökar kunskapen om mikroplast i avloppsvatten, slam och åkermark. Rapporten visar att avloppsreningsverken renar bort 99% av mikroplasten från avloppsvattnet, men av den bortrenade mikroplasten hamna...

29 november 2018 kl.17:31

Vi uppmärksammar världstoalettdagen!

Den 19 november har FN utlyst till Världstoalettdagen. Vi i Sverige tar tillgången på toaletter många gånger för självklar men nästan två tredjedelar av världens befolkning har inte tillgång till en säker toalett. Låt ...

I december 2017 beslutade Kommunfullmäktige att införa en ny vatten- och avloppstaxa (VA-taxa). Den nya taxan gäller från och med 1 juli 2018.

Det som kommer att ändras i taxan är:

  • ny model...

Måndagen den 18 december beslutade kommunfullmäktige att godkänna Kalmar Vattens förslag till ny vatten- och avloppstaxa. Den nya VA-taxan börjar gälla 1 juli 2018.

Det nya taxeförslaget innebär, förutom en ny av...

Förbättringsförslag