Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Nyheter

Vid vattenverket i Yxneberga använder vi sedan en tid tillbaka en världsunik doseringsmetod, som gjort att vi kunnat minska kemikalieförbrukningen med hela 20 procent! Vattenkvaliteten har dessutom blivit både jämnare och bättre. 

...

En ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling ökar kunskapen om mikroplast i avloppsvatten, slam och åkermark. Rapporten visar att avloppsreningsverken renar bort 99% av mikroplasten från avloppsvattnet, men av den bortrenade mikroplasten hamna...

29 november 2018 kl.17:31

Vi uppmärksammar världstoalettdagen!

Den 19 november har FN utlyst till Världstoalettdagen. Vi i Sverige tar tillgången på toaletter många gånger för självklar men nästan två tredjedelar av världens befolkning har inte tillgång till en säker toalett. Låt ...

I december 2017 beslutade Kommunfullmäktige att införa en ny vatten- och avloppstaxa (VA-taxa). Den nya taxan gäller från och med 1 juli 2018.

Det som kommer att ändras i taxan är:

  • ny model...

Måndagen den 18 december beslutade kommunfullmäktige att godkänna Kalmar Vattens förslag till ny vatten- och avloppstaxa. Den nya VA-taxan börjar gälla 1 juli 2018.

Det nya taxeförslaget innebär, förutom en ny av...

12 december 2017 kl.14:49

Avloppsrening lockade besökare i advent

Lördagen den 9 december hölls ett mycket uppskattat öppet hus på reningsverket ute på Tegelviken. Kalmarborna, som anlände i en jämn ström under dagen, tog tillfället i akt att lära sig mer om reningsprocessen och planern...

I hård konkurrens med andra kommuner är det nu avgjort att Kalmar i maj 2020 blir värdkommun för det stora evenemanget Vattenstämman. Stämman väntas locka mellan 500 och 700 tjänstemän och politiker från hela landet till ...

Förbättringsförslag