Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Anmälan ägarbyte / Ny hyresgäst

Uppgifter om nuvarande fastighetsägare
Uppgifter om ny fastighetsägare / hyresgäst
Ägarbyte/Avläsning


Det är en fördel om både säljare och köpare läser av mätaren tillsammans på tillträdesdagen.

Det går också bra att skicka in flyttanmälan så tidigt som möjligt och rapportera in mätaravläsningen till oss per telefon eller mail i samband med skiftet.

Förbättringsförslag