Kalmar topprankat - minst miljögifter i dricksvattnet

Bild

En sammanställning gjord av Naturskyddsföreningen visar att Kalmar är en av de platserna i Sverige med lägst halter av PFAS (högfluorerade ämnen) i sitt dricksvatten.

Publicerad: 25 november 2020