Uttern Ulla i skolan

Vattenmätare

Kalmar Vatten satsar på att kommunicera värdet av vatten genom att göra vattnet mer synligt för eleverna på tre grundskolor i Kalmar. Skolans vattenförbrukning visualiseras på en dataskärm på skolan på ett lekfullt och pedagogiskt sätt.

Uttern Ulla presenterar Djurängsskolans vattenförbrukning timme för timme.

Syftet med projektet är att synliggöra vattnet för eleverna, att det blir ett spännande ämne att diskutera och bygga olika skoluppgifter kring. Vi vill få våra yngre kommuninvånare att sätta värde på vattnet och inte ta det för givet. De är en viktig del av vår framtid.

Eco-feedback bygger på

  • Visualisera aktuella mätdata på hur en resurs förbrukas, till exempel dricksvatten
  • Att återkoppla ok/ bra /dåligt
  • Återge med en känsla
  • Bara en siffra räcker inte - ett ansiktsuttryck berör direkt

Kontakter på Kalmar Vatten:

Eva Lind, gruppchef kund & kommunikation:
eva.lind@kvab.kalmar.se

Camilla Garnman, kommunikationsansvarig:
camilla.garnman@kvab.kalmar.se

Jenny Holmgren, Hållbarhetskoordinator:
jenny.holmgren@kvab.kalmar.se

Kalmar Vatten Kundservice:
0480-451210

Senast uppdaterad: 25 mars 2022
Publicerad: 15 mars 2022