Dagvattnets dag

Vy över vår dagvattenanläggning på Fredriksskans och gångbron som sträcker sig runt anläggningen i vattnet.

Den 24 september är det Dagvattnets dag. Rätt hanterat bidrar dagvattnet till gröna och sköna innerstäder samtidigt som det minskar risken för översvämningar när det regnar riktigt mycket.

Dagvatten kallas det vatten som rinner av från tak, vägar och andra hårda ytor. Vattnet har ofta varit i kontakt med luftföroreningar eller med ytor som asfalt. Därför kan vattnet innehålla skadliga ämnen.

Många av de lösningar som finns för att ta hand om dagvattnet i staden skapar också andra mervärden. Mer grönt och planterat lockar insekter och pollinatörer, förbättrar luftkvaliteten, tar udden av värmeböljor och gör stadsmiljöerna attraktivare för boende.

Dagvattenrening med flytande våtmark och promenadbrygga

I och med att Guldfågeln arena byggdes öppnades möjligheten att anpassa träningsplanerna vid Fredriksskans för nya ändamål. I området byggs nu både nya bostäder och lokaler. I samband med denna exploatering har Kalmar Vatten anlagt en flytande skärmbassäng för rening av dagvatten vilket förväntas bidra till en långsiktigt bättre vattenstatus i närområdet.

Dagvattnet leds via nyanlagda ledningar till ett nytt utlopp i Malmfjärden där det effektivt renas från föroreningar i en dagvattendamm. Dammkonstruktionen består av en tät bassäng med en avskiljande gummiduk under vatten och en flytanordning ovan vatten. Flytanordningen döljs av en smal brygga med bryggtorg, vilken samtidigt blir en del av parkstråket och ökar tillgängligheten till vattnet. Med tillhörande flytande våtmark skapas en värdefull och livsviktig biotop för växter och djur medan rötterna bildar en rotgardin som tar hand om skadliga partiklar i vattenmiljön.

Passa gärna på att promenera förbi om du är i närheten av Fredriksskans!


Publicerad: 23 september 2022