Den 19 november är det Världstoalettdagen. Hur firar ni?

En toalett med rosa bakgrund. Texten "Jag är ingen papperskorg"

Världstoalettdagen är en officiell FN-dag med syftet att uppmärksamma varför sanitet och toaletter är så viktigt för vår hälsa och världens utveckling.

Idag saknar 1,7 miljarder människor tillgång till en toalett. Det leder till att bakterier och virus förorenar människors dricksvatten och orsakar livsfarliga sjukdomar. 

En vardag utan toaletter är svårt att föreställa sig. I Sverige är vi lyckligt lottade som har så fantastiska toaletter, och som finns där när vi behöver dem som mest. Det ska vi fira! Vi på Kalmar Vatten önskar att alla gav toaletten lite extra kärlek, både idag och alla andra dagar, för toaletten är ingen skitsak!

Tillsammans kan vi bli bättre på att spola ner rätt saker i toaletten. Varje vecka tömmer vi på Kalmar Vatten två ton skräp som hamnar i vårt reningsverk. Många är omedvetna om vilken skada det orsakar när man spolar ner till exempel tops, våtservetter, snus, cigaretter, läkemedel, färg eller kemikalier i avloppet. Giftiga ämnen är svårt att rena fullt ut och riskerar att hamna direkt ut i Kalmarsund eller i vårt bioslamm. Dessutom skapas problem i VA-systemen som kostar samhället och vattenanvändarna miljontals kronor i onödan.

Det enda som får spolas ner i toaletten är kiss, bajs och toalettpapper.

P.S. du har väl inte missat Instagram-kontot ”Att jobba med bajs” där du kan följa våra kollegors arbete på reningsverket i Kalmar. In och följ!

Publicerad: 18 november 2022