Risk för missfärgat vatten efter helgens läcka!

Avstängt vatten - Getingen

Postmästaregatan/Heijocksgatan, VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten vid Postmästaregatan/Heijocksgatan. Dessutom kommer dagvattennätet att byggas ut. Arbetet påbörjas i februari 2023 och väntas pågå till september 2023.

Område som berörs

Postmästaregatan/Heijocksgatan samt mittersta delen av Rudedammsgatan.

De fastigheter som tidigare saknat kommunal anslutning för dagvatten kommer att få en sådan.

I kartan kan du zooma in och ut för att se pågående VA-arbeten i Kalmar.
Klicka på vattendroppen eller etapplinjerna för mer information.

Senast uppdaterad: 28 december 2022
Publicerad: 21 januari 2020