VA-exploatering T-bryggan

OBOS exploaterar området med byggnation av nio radhus och sex parhus. För att försörja de nya fastigheterna med VA-tjänster ska VA-ledningsnätet byggas ut i kommunal gatumark. Arbetet sker i två etapper med start etapp 1 (Stensövägen) november 2022 och etapp 2 beräknas starta på nyåret där hela VA-utbyggnaden beräknas vara klar under mars 2023.

Läs gärna mer om områdets arbeten på kommunens hemsida:
Länk till Kalmar kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Område som berörs

exempelbild karta
exempelbild karta

Så långt det är möjligt skickar Kalmar Vatten SMS om vattnet till din fastighet måste stängas av, se därför till att ha aktuellt mobilnummer registrerat hos oss. Läs mer om SMS-tjänsten här.

Kalmar Vatten ansvarar för att informera abonnenter (fastighetsägare) om störningar i vattendistributionen. För dig som har hyresgäster är det viktigt att du ser till att information kommer vidare till alla berörda i god tid, speciellt om det finns störningskänslig verksamhet i fastigheten.

Under byggarbetet kan fastigheter i området komma att påverkas av störningar i vattendistributionen och vi gör vårt bästa för att förhindra problem för boende och verksamheter i området. Tidvis kan det komma att bli störningar när det gäller trafik, tillfarter och parkeringsmöjligheter. Tack för visad förståelse.

Kontaktpersoner

Kontakt via kundservice: 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

Allmänna frågor:

Ulf Ohlsson, projektledare

Frågor om anläggningsarbeten på plats:

Kent Fridlund, arbetsledare

Senast uppdaterad: 22 september 2022
Publicerad: 1 november 2022