Risk för missfärgat vatten - hela Kalmar kommun

Just nu är det många som tar vatten från dricksvattennätet. På grund av den tillfälligt höga vattenförbrukningen finns risk för missfärgat vatten och lågt tryck.

Senaste Status

I samband med stora vattenuttag lossnar ibland avlagringar av manganoxid som normalt sitter relativt hårt bundet på vattenledningarnas insida. Dessa partiklar kan då rivas loss och göra vattnet missfärgat. Här kan du läsa mer om mangan.

Detta kan du tänka på:

  • Undvik vittvätt om vattnet är missfärgat
  • Undvik att vattna i trädgården
  • Undvik att fyll på poolenSenast uppdaterad: 18 juni 2021
Publicerad: 4 juni 2021