Risk för missfärgat vatten efter helgens läcka!

Avstängt vatten - Getingen

Stensö (T-bryggan) VA-exploatering

OBOS exploaterar området med byggnation av nio radhus och sex parhus. För att försörja de nya fastigheterna med VA-tjänster ska VA-ledningsnätet byggas ut i kommunal gatumark. Arbetet beräknas vara klart under mars 2023.

I kartan kan du zooma in och ut för att se pågående VA-arbeten i Kalmar.
Klicka på vattendroppen eller etapplinjerna för mer information.

Skiss av hur området kommer se ut:

Visionsbild av det kommande nybyggda området.
Senast uppdaterad: 28 december 2022
Publicerad: 1 november 2022