Postmästaregatan/Heijocksgatan, VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten vid Postmästaregatan/Heijocksgatan. Dessutom kommer dagvattennätet att byggas ut. Arbetet påbörjas i februari 2023 och väntas pågå till september 2023.

Område som berörs

Postmästaregatan/Heijocksgatan samt mittersta delen av Rudedammsgatan.

De fastigheter som tidigare saknat kommunal anslutning för dagvatten kommer att få en sådan.

Deletapp 1A Del av Rudedammsgatan. Färdigställd, återställning/asfaltering kvarstår.
Deletapp 1B Del av Rudedammsgatan. Pågår och beräknas slutföras i början av april.
Deletapp 1C Postmästaregatan. Planeras att påbörjas i mitten av april och pågå fram till semestern.
Deletapp 1D Heijocksgatan. Beräknas påbörjas efter semestern och pågå till september.

I kartan kan du zooma in och ut för att se pågående VA-arbeten i Kalmar.
Klicka på vattendroppen eller etapplinjerna för mer information.

Senast uppdaterad: 16 mars 2023
Publicerad: 1 februari 2023