IT-angrepp medför nätverksproblem

Avstängt vatten - Smedby

Påryd, VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten i Påryd. Dessutom kommer dagvattennätet att förstärkas. Arbetet sker i 4 etapper under 2023-2026.

Senaste status

Etapp 1 påbörjades i Peter Sandgrens väg i maj 2023 och beräknas pågå till och med mars 2024.

Etapp 2 beräknas starta upp direkt efter etapp 1 och preliminärt pågå till och med november 2024.

Område som berörs

Etapp 1: Peter Sandgrens väg – Ödbyholmsvägen – Jonas Backe – Pårydsgatan
Etapp 2: Del av Kyrkgatan – Ekvägen

Efter Kalmar Vattens arbeten är det Kalmar kommun som står för asfaltering och återställning.

I kartan kan du zooma in och ut för att se pågående VA-arbeten i Kalmar.
Klicka på vattendroppen eller etapplinjerna för mer information.

Senast uppdaterad: 26 januari 2024
Publicerad: 1 maj 2023