Påryd, VA-förnyelse

Kalmar Vatten förnyar ledningsnätet för dricksvatten och spillvatten i Påryd. Dessutom kommer dagvattennätet att förstärkas. Arbetet sker i 4 etapper under 2023-2026.

Senaste status

Etapp 1 påbörjades i Peter Sandgrens väg i maj 2023 och beräknas pågå till och med mars 2024.

Etapp 2 beräknas starta upp direkt efter etapp 1 och preliminärt pågå till och med november 2024.

Område som berörs

Etapp 1: Peter Sandgrens väg – Ödbyholmsvägen – Jonas Backe – Pårydsgatan
Etapp 2: Del av Kyrkgatan – Ekvägen
Etapp 3: Del av Industrigatan – Toffelvägen
Etapp 4A: Ossians väg – del av Bäverdalsvägen – Fagervägen
4B1: Del av Bäverdalsvägen – Minkvägen – Luciavägen
4B2: Klivägen – Europavägen
4C: Del av Pårydsgatan – Läxvägen
4D1: Bobinvägen
4D2: Brånavägen – del av Pårydsgatan – Smedjeplan

Efter Kalmar Vattens arbeten är det Kalmar kommun som står för asfaltering och återställning.

I kartan kan du zooma in och ut för att se pågående VA-arbeten i Kalmar.
Klicka på vattendroppen eller etapplinjerna för mer information.

Senast uppdaterad: 30 april 2024
Publicerad: 1 maj 2023