Centrala Kalmar - något sänkt PH-värde

VA-exploatering, Jakobsberg etapp 3

Kalmar Kommun exploaterar tredje och sista delen av Jakobsberg i Smedby. Som en del i arbetet bygger Kalmar Vatten nya VA-ledningar till 15 fastigheter under perioden september-november 2023.

Senaste status

Kalmar Kommun har utfört urgrävning och terrassering av lokalgata. Kalmar Vatten utför nu arbeten med att bygga nya VA-ledningar.

Område som berörs

Förlängning av Stenmursvägen i Smedby.

Kalmar Vattens arbete påbörjas under mitten av september månad och kommer pågå fram till och med november månad.

Efter Kalmar Vattens arbeten tar Kalmar Kommun över och bygger färdigt gatan med tillhörande el, belysning och fiber. Återställning i form av asfaltering utförs också av Kalmar Kommun.

I kartan kan du zooma in och ut för att se pågående VA-arbeten i Kalmar.
Klicka på vattendroppen eller etapplinjerna för mer information.

Senast uppdaterad: 13 september 2023
Publicerad: 14 september 2023