Boda, VA-exploatering

Kalmar Vatten möjliggör framtidens bostäder genom att bygga ut kommunalt VA.

Område som berörs

Boda/Revsudden

Anläggningsarbetet kommer att pågå oktober-november 2023.

I kartan kan du zooma in och ut för att se pågående VA-arbeten i Kalmar.
Klicka på vattendroppen eller etapplinjerna för mer information.

Senast uppdaterad: 8 november 2023
Publicerad: 16 oktober 2023