Läckeby VA-förnyelse - Slutfört

Kalmar Vatten har genomfört förnyelse av vatten och spillvattenledningar vid Bastavägen – Snättebrovägen, Läckeby under tiden 1/3 till 25/5.

Gatorna är överlämnade till Kamar kommun för asfaltering.

Område som har berörts

Bastavägen – Snättebrovägen

Arbetet påbörjades 1 mars och pågick till 25 maj.

Senast uppdaterad: 24 juni 2024
Publicerad: 1 mars 2024