Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Cirka 58000 personer har kommunalt vatten och cirka 6500 personer har vatten från egen brunn. Mer än hälften av vårt kommunala dricksvatten framställs genom konstgjord infiltration. Vattnet kommer från en å och renas i ett vattenverk innan det silas (infiltreras) genom Nybroåsen i Vassmolösa. 

En del av vårt dricksvatten är naturligt grundvatten som pumpas upp från uttagsbrunnar i södra kommundelen. På vattenverket i Skälby behandlas vattnet med en liten mängd natriumhypoklorit och lite krita för att höja alkaliniteten, det innebär att vattnet blir mindre känsligt för pH-sänkningar.  

Studiebesök på vattenverket
Normalt tar vi inte emot studiebesök på vattenverket. Speciella utbildningar kan få komma efter överenskommelse. Kontakta kundservice om du har en förfrågan. Av brandsäkerhetsskäl kan vi inte ta emot studiebesök i vattentornet.

Relaterade nyheter

Nu blir vattenmätarna digitala. För alla fastighetsägare som är anslutna till det allmänna dricksvattennätet innebär bytet att Kalmar Vatten tar över arbetet med att läsa av mätarna, en uppgift som fastighetsägarna tidigare har hjälpt til...
En ny dricksfontän invigdes i Bergaparken strax före starten på Bergaloppet den 10 juni. ...

12 maj 2017 kl.13:11

Vattenkiosken invigd

Den 12 maj invigdes vattenkiosken på Grindängsvägen 4. Här kan speditörer på ett smidigt sätt köpa vatten dygnet runt, via ett digitalt system. Vattenkiosken är också till stor nytta för allmänheten. Det finns nämligen en tappkran f...
Behåll dina goda vanor och var sparsam med vattnet ändå! I Kalmar kommun införs inte bevattningsförbud för kommunalt vatten i förebyggande syfte under rådande förutsättningar. Det är ännu för tidigt att bedöma utvecklingen av nederb...
 2017-02-03 Avtalet mellan Kalmar Vatten AB, Borgholm Energi AB och Mörbylånga kommun för vattenleveranser är nu signerat. Tack vare samverkan och investeringar under 2016 står vi nu rustade på ett helt annat sätt inför...
Förbättringsförslag