Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Akut vattenläcka - Kvarnholmen

  • Påbörjades:
    9 oktober 2019 kl.11:00
  • Åtgärdat:
    9 oktober 2019 kl.21:00

Sidan uppaterades torsdag 10 oktober 2019 kl.09:09

En akut vattenläcka har uppstått och vi stänger vattnet för fastigheter på Stationsgatan 3 och 4. Arbetet beräknas pågå under eftermiddagen. Vi jobbar för att lösa problemet så fort som möjligt.
Det är många faktorer som påverkar hur lång tid det tar att laga en läcka. Därför är det svårt att säga exakt när felet är åtgärdat. Vattnet kan vara missfärgat när det kommer tillbaka. Spola då i kranen. Kontakta oss om det inte blir klart efter upprepade försök.
Undvik vittvätt det närmaste dygnet. Tack för ditt tålamod!

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vi kan skicka SMS till din mobiltelefon när ditt område är berört. Lägg till ditt mobilnummer i UMS-tjänsten om det inte är registrerat på din hemadress.

Förbättringsförslag