Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Anläggning av dagvattendamm i Björnökärr, Snurrom

 • Typ av driftstörning
  Pågående arbete
 • Påbörjades:
  februari 2019
 • Åtgärdat:
  maj 2019

Sidan uppaterades fredag 19 juli 2019 kl.13:10

 • Uppdateringar
 • Ny damm för dagvattenrening anläggs

En ny våtmark för dagvattenrenig har anlagts vid Björnökärr, norr om Snurrom i Kalmar. Det är ca 1,5 hektar våtmark som ska rena dagvatten främst från södra Lindsdal, Fjölebro samt norra Snurrom.

Projektledare: Stefan Ahlman, arbetsledare Joakim Svensson. Kontakt via Kundservice.

Här kan du läsa mer om dagvatten.

Karta över Värsnäs-Fjölebro för placering av dammen

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vi kan skicka SMS till din mobiltelefon när ditt område är berört. Lägg till ditt mobilnummer i UMS-tjänsten om det inte är registrerat på din hemadress.

Förbättringsförslag