Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Arvid Västgötes gata - VA-förnyelse

  • Typ av driftstörning
    Pågående arbete
  • Status:
    Beräknas klart i mitten av juli.

Sidan uppaterades tisdag 13 augusti 2019 kl.12:33

VA-förnyelse på Arvid Västgötes gata och påbörjades i mars förväntas pågå till mitten av juli. Arbetet påbörjades i korsningen Arvid Västgötes gata/ Jakob Smålännings gata och fortsätter sedan norrut.

Vattenledningarna i detta område har sedan en tid tillbaka haft flera läckor och behöver nu bytas ut.Trafiken kommer till viss del att få begränsat utrymme, följ skyltningen.

Projektledare: Linda Kraft Unosson, arbetsledare: Jonas Petersson. Kontakt via Kundservice.

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vi kan skicka SMS till din mobiltelefon när ditt område är berört. Lägg till ditt mobilnummer i UMS-tjänsten om det inte är registrerat på din hemadress.

Förbättringsförslag