Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Dörbylund VA-förnyelse

  • Typ av driftstörning
    Pågående arbete
  • Status:
    Heja projektet väntas pågå till hösten 2019

Sidan uppaterades onsdag 19 december 2018 kl.15:58

  • Uppdateringar
  • Uppehåll i VA-arbetena under julhelgerna.
Uppdaterad 2018-12-19

Ny pumpstation är nu driftsatt för spill- och dagvatten invid Dörbylundsvägen. VA-förnyelsen är nu inne i etapp 7, vilket innebär Rosenlundsvägen i riktning mot Gårdsvägen. Denna etapp beräknas vara klar under vecka 12 – 2019. Under dokument Tidplan finns karta som visar planerad framdrift i området. VA-förnyelsen berör ett stort område och hela projektet väntas pågå under hela 2019. Projektledare: Ulf Ohlsson, arbetsledare: Kent Fridlund, kontakt via kundservice.

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vi kan skicka SMS till din mobiltelefon när ditt område är berört. Lägg till ditt mobilnummer i UMS-tjänsten om det inte är registrerat på din hemadress.

Förbättringsförslag