Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Dörbylund VA-förnyelse

  • Typ av driftstörning
    Pågående arbete
  • Status:
    Heja projektet väntas pågå till hösten 2019

Sidan uppaterades fredag 17 maj 2019 kl.16:19

Uppdaterad 2019-05-17

VA-förnyelsen är nu inne i etapp 9, vilket innebär Örkullevägen, Krögarelyckan samt Nylyckan. Denna etapp beräknas vara klar under vecka 41 med semester under veckorna 29-32.

Under dokument finns tidplan - karta för gällande etapp samt karta som visar planerad framdrift i området för kommande etapper. VA-förnyelsen berör ett stort område och hela projektet väntas pågå under hela 2019 och en bit in på 2020. Vi gör vårt bästa för att minska problem under byggnationen. Det kommer dock att bli störningar när det gäller tillfarter och parkeringsmöjligheter. Trafiken leds om på en tillfällig väg under etapp 9.

Projektledare: Ulf Ohlsson
Arbetsledare: Kent Fridlund

Kontakt via Kundservice.

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vi kan skicka SMS till din mobiltelefon när ditt område är berört. Lägg till ditt mobilnummer i UMS-tjänsten om det inte är registrerat på din hemadress.

Förbättringsförslag