Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Förlösa kyrkby

  • Typ av driftstörning
    Pågående arbete
  • Status:
    Projektet är avslutat.

Sidan uppaterades fredag 19 juli 2019 kl.13:12

VA-utbyggnad i Förlösa Kyrkby

VA-utbyggnaden till Förlösa Kyrkby är klar och tagen i drift. Det är 25 fastigheter som nu får kommunalt vatten och avlopp.


Uppdatering av läget, 8 november:

VA-utbyggnaden i Förlösa Kyrkby är nu klar och anläggningen är tagen i drift. Arbetet blev några veckor försenat på grund av problem med materialleveransen men i övrigt har arbetet gått enligt plan.

Ni fastighetsägare kommer inom kort att anvisas förbindelsepunkt, genom att förbindelsepunkten till er fastighet markeras på en karta som skickas till er. I samband med att förbindelsepunkten anvisas faktureras anläggningsavgiften. När anläggningsavgiften är betald har fastighetsägaren rätt att ansluta i förbindelsepunkten och börja nyttja anläggningen.

Läs hela informationsbrevet här

 


På denna sida finns all information som tidigare skickats ut med post. 
 

Ny VA-taxa för 2018

Den 18 december beslutade kommunfullmäktige att godkänna Kalmar Vattens förslag till ny vatten- och avloppstaxa. Den nya VA-taxan börjar gälla 1 juli 2018. Du hittar allt om den nya taxan här: www.kalmarvatten.se/taxor-avgifter. Har du frågor om taxan går det även bra att kontakta abonnentingenjör Karin Svensson, karin.svensson@kvab.kalmar.se, 0480-45 14 23.

Hälsningar

Nina Johansson, projektledare
Kalmar Vatten

Kontakt via kundservice:
0480-45 12 10
info@kvab.kalmar.se

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vi kan skicka SMS till din mobiltelefon när ditt område är berört. Lägg till ditt mobilnummer i UMS-tjänsten om det inte är registrerat på din hemadress.

Förbättringsförslag