Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Fredriksskans VA-arbeten

Fredriksskans VA-arbeten

  • Status:
    Beräknas klart i februari 2020

Sidan uppaterades torsdag 5 december 2019 kl.08:49

NCC utför VA-arbeten på Fredriksskans under hösten och vintern på uppdrag av Kalmar Vatten med start den 7 oktober.

I första etappen byggs VA-ledningar fram till de ca 280 lägenheter som planeras på Fredriksskans. En ny dagvattenlednig läggs också för renrening av dagvattnet från Malmen. I sista etappen byts gamla VA-ledningar ut i den norra delen av Fredriksskansgatan och ledningsnätet förstärks med dagvattenhantering.
 
Trafiken leds om, följ skyltningen och respektera avspärrningarna för allas säkerhet.
Beräknad tid för att byta gamla VA-ledningar i norra delen av Fredriksskansgatan och bygga ut nya VA-ledningar till det nya bostadsområdet är ca 4 månader under förutsättning att inget oväntat påträffas och goda väderförhållanden. Området är föremål för arkeologiskt intresse. En arkeolog kommer att vara med under grävningsarbetets första del och söka efter spåren av en skans, en militär försvarsanläggning som man tror har funnits på den aktuella platsen under 1600-talet.

Om några fynd av intresse kommer i dagen i samband med VA-arbetena, kommer arbetet att fördröjas, för att kunna utföra de arkeologiska utgrävningarna. Hittas förorenade massor kan också detta fördröja arbetet.

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vi kan skicka SMS till din mobiltelefon när ditt område är berört. Lägg till ditt mobilnummer i UMS-tjänsten om det inte är registrerat på din hemadress.

Förbättringsförslag