Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Fredriksskansgatan avstängd

Fredriksskansgatan avstängd

  • Typ av driftstörning
    Trafikstörning
  • Status:
    Beräknas klart februari 2020

Sidan uppaterades fredag 6 december 2019 kl.12:30

  • Uppdateringar
  • Följ skyltningen för trafikomledning. Gäller även gång- och cykelvägen från 18/10.

Trafikomläggning för Fredriksskansgatan höst 2019-vår 2020.

All fordonstrafik leds om förbi Fredriksskansgatan. Sedan 18 oktober är Fredriksskansgatan även avstängd för gång- och cykeltrafik mellan Standggatan och Fredriksskansbron.

Tidigare har Kalmar Vatten angett att cykelvägen väster om Fredriksskansgatan kommer vara öppen under byggtiden. Av säkerhetsskäl måste vi nu även stänga av för cyklister och gångare på sträckan mellan Strandgatan och Fredriksskansbron. Sedan schakterna har öppnats har vi upptäckt att markförhållandena kräver att de måste grävas bredare för att uppfylla krav på säkerhet och arbetsmiljö. Rasrisken skulle annars bli för stor. Schaktöppningen blir så vida att lastbilarna inte kan passera bredvid. Lastbilstrafiken leds på cykelvägen under den första etappen fram till Strandgatan. Fredriksskansbron är inte dimensionerad för tung trafik och att köra över Stagneliusskolans gård är inget alternativ. Därför måste vi nu meddela att sträckan mellan Strandgatan och Fredriksskansbron stängas av. Omledning sker via Strandgatan.

Fordonstrafik

Fredriksskansgatan stängs av för fordonstrafik i båda riktningarna mellan Fredriksskansbron och  korsningen vid Jutegatan/ S:ta Gertruds gata. Vägen är öppen mot Erik Dahlbergs väg mot både Jutegatan och S:ta Gertruds gata. Strandgatan är stängd mot Fredriksskansgatan. 

Boende på Fredriksskansgatan räknas som behörig trafik och kan köra till sin bostad.

NCC utför VA-arbeten på Fredriksskans under hösten och vintern på uppdrag av Kalmar Vatten. Följ skyltningen och respektera avspärrningarna för allas säkerhet. Tack för visad förståelse.

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vi kan skicka SMS till din mobiltelefon när ditt område är berört. Lägg till ditt mobilnummer i UMS-tjänsten om det inte är registrerat på din hemadress.

Förbättringsförslag