Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Inventering i Oxhagen

  • Typ av driftstörning
    Pågående arbete
  • Status:
    Väntas pågå under april och maj.

Sidan uppaterades onsdag 5 juni 2019 kl.13:46

Kalmar Vatten kommer att utföra spolning och filmning av avloppsledningar inom ert område, med start vecka 17. Ni kommer förmodligen att se oss en del i området men i övrigt kommer allmänheten inte att påverkas av detta. Senare kommer ledningsnätet undersäkas med hjälp av rökinventering. Vi återkommer då till berörda fastighetsägare.

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vi kan skicka SMS till din mobiltelefon när ditt område är berört. Lägg till ditt mobilnummer i UMS-tjänsten om det inte är registrerat på din hemadress.

Förbättringsförslag