Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Johannesborg VA-förnyelse

  • Typ av driftstörning
    Pågående arbete
  • Status:
    Etapp 1 beräknas klar vid årsskiftet 2019/2020.

Sidan uppaterades fredag 19 juli 2019 kl.13:08

Kalmar Vatten förnyar VA-ledningarna i Johannesborg och delar av Tegelviken under en femårsperiod. Byggnationen startade i början av juni i Falkenbergsvägen i riktning mot Orrelyckegatan. Grävarbetena för etapp 1 kommer att pågå till januari, med semesteruppehåll v. 30-v. 32. Preliminär tidplan med etappindelning finns under "Dokument".  För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer det tidvis att bli trafikstörningar.Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen. Tack för visda förståelse!

I foldern "Husägare ansvarar för vatten från tak och tomt" ser du vad som gäller kring dagvatten och dränering.

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vi kan skicka SMS till din mobiltelefon när ditt område är berört. Lägg till ditt mobilnummer i UMS-tjänsten om det inte är registrerat på din hemadress.

Förbättringsförslag