Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Johannesborg VA-förnyelse

  • Typ av driftstörning
    Pågående arbete
  • Status:
    Etapp 1 beräknas klar vid årsskiftet 2019/2020.

Sidan uppaterades tisdag 8 oktober 2019 kl.14:00

Kalmar Vatten förnyar VA-ledningarna i Johannesborg och delar av Tegelviken under en femårsperiod. Anläggningen startade i juni och kommer för etapp 1 att pågå till januari. Preliminär etappindelning finns under "Dokument". Varje etapp pågår ca ett halvår. För allas säkerhet uppmanar vi att respektera avspärrningar. Under byggtiden kommer det tidvis att bli trafikstörningar. Följ skyltningen och var rädda om varandra och oss som arbetar på vägen. Tack för visad förståelse!

Vill du veta mer om arbetsgången vid en VA-förnyelse, t ex varför vi måste gå tillbaka och göra inkopplingar flera veckor efter det att arbetet verkar vara avslutat, läs mer här
I foldern "Husägare ansvarar för vatten från tak och tomt" ser du vad som gäller kring dagvatten och dränering.”

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vi kan skicka SMS till din mobiltelefon när ditt område är berört. Lägg till ditt mobilnummer i UMS-tjänsten om det inte är registrerat på din hemadress.

Förbättringsförslag