Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Luft- vattenspolning i Hagby

  • Påbörjades:
    25 oktober 2016 kl.07:00
  • Åtgärdat:
    10 december 2016 kl.16:00

Sidan uppaterades fredag 16 december 2016 kl.08:44

  • Uppdateringar
  • Spolningarna är nu avslutade.

För att förebygga problem med missfärgat vatten har ledningsnätet spolats från den 25 oktober 2016. Detta har utförts i Hagby av en entreprenör, Pollex fram till v. 49. Berörda fastigheter har meddelats per brev om när det var aktuellt och vad man skulle tänka på. Varje fastighet kan ha kommits att beröras vid mer än ett tillfälle. Missfärgat vatten och varierande vattentryck kan ha förekommit i samband med detta i Hagby, Ekenäs och Halltorp från och till under hela vecka 49. Intill finns informationen som gått ut skriftligt till berörda. Kontakta vår kundservice om du har frågor om detta, kontakta Pollex om du har frågor kring tidplanen. Tack för visad förståelse! Här kan du läsa mer: När kan man inte dricka vattnet och varför vattnet är missfärgat.

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vi kan skicka SMS till din mobiltelefon när ditt område är berört. Lägg till ditt mobilnummer i UMS-tjänsten om det inte är registrerat på din hemadress.

Förbättringsförslag