Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Norra vägen trafikstörning

Norra vägen trafikstörning

 • Typ av driftstörning
  Trafikstörning
 • Påbörjades:
  25 november 2019 kl.06:00
 • Beräknas vara åtgärdad:
  10 december 2019 kl.16:00

Sidan uppaterades torsdag 5 december 2019 kl.14:32

 • Uppdateringar
 • Start i korsningen mot Esplanaden fm 2/12 efter helguppehållet.

Avloppsledningarna på Norra vägen förnyas v. 48-49

Vad vi gör 

1100 m avloppsledning förstärks på Norra vägen med start strax norr om korsningen mot Erik Dahlbergs väg ner till konstmuseet på Slottsallén. Entreprenören Aarsleff ska på uppdrag av Kalmar Vatten förstärka de gamla betongledningarna genom relining. Det är en schaktfri metod, som innebär att ett lager smält PE-plast läggs på rörens insida. Sedan härdar plasten och rören blir lika starka som nya rör.

Trafiken påverkas

Flera olika fordon behövs för att utföra de schaktfria arbetena. Hastigheten begränsas och framkomligheten blir sämre vid arbetsområdena. Även cykel- och gångtrafikanter påverkas. Några parkeringsplatser kommer att vara tillfälligt avstängda. Följ skyltningen och respektera avspärrningar för allas säkerhet.

Tidplan och arbetstider

 

Etappen Borgmästaregatan-Esplanaden samt slottsallén är klar men sträckan mellan busshållplatsen vid Tullslätten och rondellen utanför Team Sportia kommer att utföras måndag 9 till tisdag 10 december. 

Lukt och buller

Plastlukt kan kännas vid relining men det är inte farligt att andas in. Avloppsvattnet leds i tillfälliga ledningar och arbeten med spolbil utförs också i avloppsledningar och i pumpstationer. Detta kan ge upphov till avloppslukt. Buller förekommer i olika hög grad när arbetet utförs.

Tillfälliga slangar för avloppsvattnet

Avloppsvattnet kommer att ledas bort med hjälp av slangar. Till att börja med kommer slangar placeras ut på Borgmästaregatan, körbara ramper kommer att läggas över slangarna för att skydda dem och för att inte hindra framkomligheten.

Kontaktpersoner

För frågor om VA-arbeten, kontakta Anders Mårtensson, projektledare på Kalmar Vatten via kundservice 0480-45 12 10 eller info@kvab.kalmar.se

För frågor om trafik, kontakta Håkan Thuresson på Ramudden 0480-88 200.

Mer om projektet

Genom att välja denna metod kan arbetet utföras på två veckor. Med traditionella schaktarbeten hade det tagit ca ett år. Avloppsledningarna ligger djupt, vilket hade medfört breda schakt och stora trafikstörningar på en av Kalmars mest trafikerade vägar. Läs mer här.

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vi kan skicka SMS till din mobiltelefon när ditt område är berört. Lägg till ditt mobilnummer i UMS-tjänsten om det inte är registrerat på din hemadress.

Förbättringsförslag