Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Risk för missfärgat vatten - kring Videungsvägen Rinkabyholm

  • Påbörjades:
    9 oktober 2019 kl.10:15
  • Åtgärdat:
    9 oktober 2019 kl.10:30

Sidan uppaterades onsdag 9 oktober 2019 kl.11:01

Vattnet är tillbaka för fastigheter på Videungsvägen. Det finns risk för missfärgat vatten. Spola då i kranen. Kontakta oss om det inte blir klart efter upprepade försök.
Undvik vittvätt det närmaste dygnet. Tack för ditt tålamod!

 

 

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vi kan skicka SMS till din mobiltelefon när ditt område är berört. Lägg till ditt mobilnummer i UMS-tjänsten om det inte är registrerat på din hemadress.

Förbättringsförslag