Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Små variationer i pH-värdet

Små variationer i pH-värdet

  • Typ av driftstörning
    Pågående arbete
  • Påbörjades:
    2 december 2019 kl.13:15
  • Beräknas vara åtgärdad:
    18 december 2019 kl.16:00

Sidan uppaterades måndag 2 december 2019 kl.13:57

pH-värdet för dricksvatten i Kalmar kan variera något under perioden 2-18 december. Vanligen ligger pH-värdet strax över 8 på utgående dricksvatten från vattenverket men under denna period väntas pH vara strax under 8. Vi utför underhållsarbete på vattenverksområdet och det kan innebära något större pH-variationer än normalt. Det  finns också en lite risk att vattnet kan bli missfärgat på några platser. Det är inte farligt och vattnet går bra att dricka ändå. Berörda områden är: Kalmar tätort och norrut, Rinkabyhom, Ljungbyholm och Trekanten. Kontakta oss gärna om vattnet är missfärgat i ditt område.

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vi kan skicka SMS till din mobiltelefon när ditt område är berört. Lägg till ditt mobilnummer i UMS-tjänsten om det inte är registrerat på din hemadress.

Förbättringsförslag