Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Storgatan - VA-förnyelse

  • Typ av driftstörning
    Pågående arbete
  • Status:
    Beräknas klart i maj 2019.

Sidan uppaterades lördag 20 juli 2019 kl.11:54

  • Uppdateringar
  • VA-arbetena är klara. Vägskötseln är överlämnad till Kalmar kommun.

Den 7 januari startade VA-förnyelsen i Storgatan med början i höjd med Calmar Stadshotell och sedan österut. VA-arbetena är nu klara och Kalmar Vatten har lämnat över bland annat tilll Kalmar kommun för andra anläggningsarbeten. VA-ledningarna i detta område var sedan 1910-talet och är i stort behov att bli utbytta. Vid VA-förnyelsen har VA-systemet kompletterats med dagvattenledningar. 

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vi kan skicka SMS till din mobiltelefon när ditt område är berört. Lägg till ditt mobilnummer i UMS-tjänsten om det inte är registrerat på din hemadress.

Förbättringsförslag