Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Storgatan - VA-förnyelse

  • Typ av driftstörning
    Pågående arbete
  • Status:
    Beräknas klart i maj 2019.

Sidan uppaterades onsdag 9 januari 2019 kl.14:07

Den 7 januari startar VA-förnyelsen i Storgatan med början i höjd med Calmar Stadshotell och sedan österut. Därefter följer några av de anslutande gatorna. Hela projektet väntas pågå till maj 2019. VA-ledningarna i detta område är sedan 1910-talet och är i stort behov att bli utbytta. Vid VA-förnyelsen kommer VA-systemet kompletteras med dagvattenledningar. Trafiken kommer att ledas om, följ skyltningen. Preliminär tidplan finns under dokument. Projektledare: Anders Mårtensson, arbetsledare: Johan Strömberg. Kontakt via Kundservice.

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vi kan skicka SMS till din mobiltelefon när ditt område är berört. Lägg till ditt mobilnummer i UMS-tjänsten om det inte är registrerat på din hemadress.

Förbättringsförslag