Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Tillfällig klorering i Påryd

Tillfällig klorering i Påryd

  • Typ av driftstörning
    Pågående arbete
  • Status:
    Vi beräknar att kloreringen kan behövas året ut.

Sidan uppaterades torsdag 5 december 2019 kl.08:49

I samband med underhållsarbete i ett av våra vattenverk, behöver vi tillsätta en låg dos av natriumhypoklorit (klor) i förebyggande syfte. Boende i Påryd, Tvärskog och Ölvingstorp kan eventuellt känna av en svag smak eller lukt av klor från dricksvattnet. Om du låter vattnet stå och lufta en stund brukar det försvinna. Vid avvikande driftförhållanden, t ex när vi byter utrustning, kan det finns en liten ökad risk för tillväxt av bakterier eller andra mikroorganismer i vattenverk eller dricksvattenledningar. Då kan vi välja att tillsätta desinfektionsmedlet i förebyggande syfte. 

För dig som vill veta mer

För vattenverken i södra kommundelen används inte natriumhypoklorit i vanliga fall. Istället finns annan teknik som barriär för att förhindra att mikroorganismer förorenar vattnet. I Skälby vattenverk tillsätts alltid en låg dos natriumhypoklorit, som barriär mot mikroorganismer. Det är sällsynt att någon uppfattar smak eller lukt av klor i Kalmar. För att säkerställa kvalitén på dricksvattnet analyseras vissa parametrar kontinuerligt genom onlinemätning, medan ytterligare fler kontrolleras genom att vattenprover tas ut på flera platser två gånger per månad. Vattenproven på vårt dricksvatten undersöks på ett externt laboratorium genom kemiska och mikrobiologiska analyser.

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vi kan skicka SMS till din mobiltelefon när ditt område är berört. Lägg till ditt mobilnummer i UMS-tjänsten om det inte är registrerat på din hemadress.

Förbättringsförslag