Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Tolvmannagatan - VA-arbeten

  • Typ av driftstörning
    Pågående arbete
  • Status:
    Planeras klart i mitten av maj.

Sidan uppaterades onsdag 5 juni 2019 kl.13:48

Vatten och spillvattennätet byggs ut mellan Kämnärsgatan och Tolvmannagatan. I samband med VA-arbetena kommer det att vara störningar i framkomlighet för trafiken samt begränsat med parkeringar. Kortare avbrott i vattenförsörjning kan förekomma. Så långt det är möjligt informerar börörda fastigheter via vår sms-tjänst och på denna webbplats. Arbetena påbörjas i mitten av april och avslutas i maj.

Projektledare: Linda Kraft Unosson, arbetsledare: Jonas Petersson. Kontakt via kundservice.

 

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vi kan skicka SMS till din mobiltelefon när ditt område är berört. Lägg till ditt mobilnummer i UMS-tjänsten om det inte är registrerat på din hemadress.

Förbättringsförslag