Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

VA-arbeten i Fjölebro

VA-arbeten i Fjölebro

  • Typ av driftstörning
    Pågående arbete
  • Status:
    Väntas klart i februari 2020.

Sidan uppaterades torsdag 5 december 2019 kl.08:49

Ledningar för vatten och avlopp byggs fram till det nya exploateringsområdet i Fjölebro (etapp 5). Dessutom kommer en del av det befintliga ledningsnätet i området att förnyas genom att gamla ledningar byts ut. Arbetena väntas pågå till februari 2020. I samband med arbetet leds trafiken om och det kommer att beröra fordonstrafik, fotgängare och cyklister.

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vi kan skicka SMS till din mobiltelefon när ditt område är berört. Lägg till ditt mobilnummer i UMS-tjänsten om det inte är registrerat på din hemadress.

Förbättringsförslag