Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

VA-arbeten vid Dunö

  • Typ av driftstörning
    Pågående arbete
  • Status:
    Etappen väntas bli klar i slutet av juli.

Sidan uppaterades tisdag 13 augusti 2019 kl.12:33

Uppdaterad 2019-05-16

Nu är det dags att bygga ut de kommunala ledningarna för dricksvatten, spillvatten och dagvatten som ska försörja Södra staden. I den första etappen, som väntas pågå från mitten av maj till slutet av juli 2019, ska ledningar flyttas för att ge plats till en ny idrottshall på södra sidan av Riksvägen.

Arbetsområdet blir avgränsat med staket. Detta kommer att medföra vissa trafikstörningar. För allas säkerhet ber vi er respektera avspärrningarna. Vi gör vårt yttersta för att minska problem under byggtiden. Så långt det är möjligt förbvarna vi berörda vid störningar i vattendistributionen med sms. Registrera ditt mobilnummer via vår startsida om inte har ditt molbilabonnemang registrerat på din fastighetsadress. 

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vi kan skicka SMS till din mobiltelefon när ditt område är berört. Lägg till ditt mobilnummer i UMS-tjänsten om det inte är registrerat på din hemadress.

Förbättringsförslag