Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

VA-förnyelse på Norra vägen

VA-förnyelse på Norra vägen

  • Typ av driftstörning
    Pågående arbete
  • Påbörjades:
    25 november 2019 kl.06:00
  • Beräknas vara åtgärdad:
    6 december 2019 kl.16:00

Sidan uppaterades torsdag 5 december 2019 kl.08:48

Schaktfri VA-förnyelse av 1100 m avloppsledning

På uppdrag av Kalmar Vatten utför entreprenören Aarsleff VA-arbeten på Norra vägen under två veckor med start i korsningen till Borgmästaregatan/Domaregatan och sträcker sig till Slottsllén i höjd med konstmuseet.

Ingen trafikomläggning kommer att behövas men på sträckorna där vägarbetet utförs kommer framkomligheten och hastigheten vara begränsad. Gång och cykelvägen påverkas. Följ skyltningen och respektera avspärrningarna för allas säkerhet.

Fördelar med relining

Beräknad tid för att förnya betongledningar med den här typen av schaktfri metod som kallas reling, beräknas ta två veckor. Ett år skulle det ha tagit med traditionella grävschakt och minst en vägbana skulle vara avstängd etappvis. Ledningarna ligger på ca 5 meters djup, vilket skulle ha krävt hög säkerhet.

Trafiken och allmänheten påverkas vid relining

Flera fordon behövs för att utföra arbetet och för att underhålla avloppsledningarna under arbetets gång. Buller, lukt och begränsad framkomlighet går inte att undvika.
Det kommer också att finnas provisoriska avloppsvattenledningar etappvis. Följ trafikstörningarna här.

Kontakt:

Anders Mårtensson, projektledare. Kontakt via Kundservice. info@kvab.kalmar.se  0480-45 12 10

 

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vi kan skicka SMS till din mobiltelefon när ditt område är berört. Lägg till ditt mobilnummer i UMS-tjänsten om det inte är registrerat på din hemadress.

Förbättringsförslag