Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Vattenavstängning i Smedby och Trekanten

  • Påbörjades:
    10 mars 2019 kl.20:00
  • Åtgärdat:
    11 mars 2019 kl.02:15

Sidan uppaterades måndag 11 mars 2019 kl.02:33

  • Uppdateringar
  • Vattnet är tillbaka, läckan lagades under natten.

Läckan lagades under natten och vattnet är tillbaka. Om det är missfärgat, spola i kranen en stund. Kontakta oss om det inte blivit klart igen efter upprepade försök. Om vattnet är lite vitt beror det på att luft har kommit in i ledningarna. Mörka missfärgningar beror på att avlagringar lossnat från ledningarna när vattentrycket varierar under vattenavstängningen. Undvik vittvätt under måndagen.

----

Pga en vattenläcka i Smedby, kommer vi att stänga av vattnet i kväll söndag 10/3 ca kl 23:00. Boende i Smedby och Trekanten berörs. Under reparationen kan några fastigheter bli helt utan vatten och trycket kan variera. Det kan också förekomma missfärgningar.

Vattentankar kommer att placeras vid äldreboendet Smedängen samt Ica i Trekanten och Smedby.

Det är många faktorer som påverkar hur lång tid det tar att laga en läcka. Därför är det svårt att säga exakt när läckan är åtgärdad. 

Vattnet kan vara missfärgat när det kommer tillbaka. Spola då i kranen. Kontakta oss om det inte blir klart efter upprepade försök.
- Undvik vittvätt det närmaste dygnet. Tack för ditt tålamod!

 

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vi kan skicka SMS till din mobiltelefon när ditt område är berört. Lägg till ditt mobilnummer i UMS-tjänsten om det inte är registrerat på din hemadress.

Förbättringsförslag