Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Vattenstörningar i södra kommundelen

  • Påbörjades:
    20 februari 2019 kl.07:00
  • Åtgärdat:
    22 februari 2019 kl.02:00

Sidan uppaterades måndag 25 februari 2019 kl.11:04

  • Meddelande
  • Undvik vittvätt det närmaste dygnet. Tack för visad förståelse

Fastigheter i Vassmolösa, Hagby, Påryd, Halltorp, Yxneberga som har kommunalt vatten kan beröras av tillfälliga störningar i vattendistributionen under onsdag till fredag denna vecka. 

Underhållsarbete utförs på ett vattenverk mellan onsdag 20 och fredag 22 februari. Vattnet kommer att stängas av tillfälligt under natten mellan torsdag och fredag, vilket kan orsaka variationer i vattentrycket under torsdagskvällen från kl. 22:00 och även under natten mot fredag. För att säkra vattenkvalitén under arbetena kommer vattnet att kloreras under onsdagen och det kan ge tillfälliga smakförändringar.  Om vattnet smakar klor, låt det stå en stund så minskar smaken. Ställ gärna en kanna i kylskåpet i förväg. Under fredagen räknar vi med att den eventuella klorsmaken försvinner.

Under natten mot 22 februari blir nätet helt trycklöst en kort tid från kl 22:00. Tryckförändringarna kan också medföra missfärgningar av vattnet. Spola då i kranen och kontakta oss om det inte försvinner vid upprepade tillfällen.

 

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vill du få SMS vid driftstörningar?

Vi kan skicka SMS till din mobiltelefon när ditt område är berört. Lägg till ditt mobilnummer i UMS-tjänsten om det inte är registrerat på din hemadress.

Förbättringsförslag