Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Frågor och svar om fastighetsuppgifter

Frågor och svar om rapportering av fastighetsuppgifter

Här hittar du frågor och svar om rapportering av fastighetsuppgifter. Klicka på en av länkarna nedan:


 

Frågor för privatkunder:

 

Ska jag fylla i alla fält?

Nej, du ska bara fylla i de uppgifter som är aktuella för din fastighet. Om du har en villa så fyller du i "1" på Antal lägenheter. Övriga fält lämnar du tomma. 
Här hittar du exempel på vad du ska fylla i för olika typer av privatfastigheter.
 

Vad är en lägenhet?

En lägenhet är ett utrymme där människor kan bo då det finns både kokmöjligheter och toalett. En villa är normalt en lägenhet. En gäststuga med kokmöjligheter räknas som en lägenhet. Om kokmöjligheter saknas räknas gäststugan som en "lägenhet med begränsad nytta". 

Vad är en lägenhet med begränsad nytta?

Detta är ett bostadsutrymme där det finns vatten indraget men kokmöjligheter saknas. Det kan exempelvis vara ett attefallshus eller en friggebod. Om både toalett och kokmöjligheter finns räknas huset istället som en vanlig lägenhet (se ovan).

Vad är bruttoarea (BTA)? 

Bruttoarea ska rapporteras om det finns företagsytor som inte används till boende, till exempel kontor, butik, bed & breakfast, restaurang eller café på fastigheten. Bruttoarea ska även rapporteras för VA-anslutna ekonomibyggnader (stall, ladugård). Bruttoarean är arean av de sammanlagda lokalytorna, begränsad av omgivande väggars utsida. Mer info om vad som räknas in i bruttoarean hittar du här.

TILL SIDANS TOPP


Exempel på vad du fyller i för olika typer av privatfastigheter:
 

1. Fastighet med ett enfamiljshus:                    

 • Fyll i 1 lägenhet. Övriga fält lämnar du tomma.

2. Fastighet med ett tvåfamiljshus:                   

 • Fyll i 2 lägenheter. Övriga fält lämnar du tomma.

3. Fastighet med ett enfamiljshus + ett komplementhus med kök och toalett:

 • Fyll i 2 lägenheter. Övriga fält lämnar du tomma.

4. Fastighet med ett enfamiljshus + ett komplementhus med indraget vatten men utan kokmöjligheter:           

 • Fyll i 1 lägenhet
 • Fyll i 1 lägenhet med begränsad nytta
 • Övriga fält lämnar du tomma.

5. Fastighet med ett enfamiljshus + ett komplementhus utan indraget vatten:                            

 • Fyll i 1 lägenhet. Övriga fält lämnar du tomma.

6. Fastighet med ett enfamiljshus med avgränsad företagsdel + stallbyggnad med VA:

 • Fyll i 1 lägenhet
 • Ange bruttoarean i m2 för fastighetens samtliga företagsytor samt stallbyggnaden.
 • Övriga fält lämnar du tomma.
   

OBS! Om du har fått bygglov beviljat för en ny byggnad på fastigheten, så ska även denna planerade byggnad tas med vid inrapporteringen.

TILL SIDANS TOPP


Hur påverkas avgiften?

Några exempel som jämför brukningsavgiften per år, mellan taxa 2017 och taxa 2018:

V = Vatten
S = Spillvatten
Dvg = Dagvatten gata
Dvf = Dagvatten fastighet

1a. Villa med alla vattentjänster (V, S, Dvg, Dvf) och vattenförbrukning 70 m3 / år:

 

1b. Villa med alla vattentjänster (V, S, Dvg, Dvf) och vattenförbrukning 100 m3 / år:

 

1c. Villa med alla vattentjänster (V, S, Dvg, Dvf) och vattenförbrukning 150 m3 / år:

 

​2a. Villa med alla vattentjänster (V, S, Dvg, Dvf) + komplementbyggnad med toalett och kökvattenförbrukning 70 m3 / år:

2b. Villa med alla vattentjänster 

(V, S, Dvg, Dvf) + komplementbyggnad med toalett och kök, vattenförbrukning 100 m3 / år:

2c. Villa med alla vattentjänster 

(V, S, Dvg, Dvf) + komplementbyggnad med toalett och kök, vattenförbrukning 150 m3 / år:

 

​3a. Villa med tjänsterna V + S och vattenförbrukning 70 m3 / år:

3b. Villa med tjänsterna V + S och vattenförbrukning 100 m3 / år:

3c. Villa med tjänsterna V + S och vattenförbrukning 150 m3 / år:

 

4a. Villa med tjänsterna V + S + komplementbyggnad med toalett och kök, vattenförbrukning 70 m3 / år:

 

4b. Villa med tjänsterna V + S + komplementbyggnad med toalett och kök, vattenförbrukning 100 m3 / år:

 

4c. Villa med tjänsterna V + S + komplementbyggnad med toalett och kök, vattenförbrukning 150 m3 / år:

TILL SIDANS TOPP


Varför begär Kalmar Vatten in dessa uppgifter?

Den 18 december tog kommunfullmäktige beslut om en ny vatten- och avloppstaxa för 2018. Den nya taxan gäller från och med 1 juli 2018.

Den största förändringen i 2018 års VA-taxa är en ny modell för att fördela kostnaderna inom VA-kollektivet. Taxans fasta avgift ska på ett bättre sätt spegla den nytta som varje fastighet har av
VA-tjänsterna. Nyttan mäts i antal lägenheter och/eller lokalyta. Den nuvarande fasta avgiften delas från 1 juli upp i en fast avgift och en eller flera lägenhetsavgifter.

För att varje fastighet ska få en skälig och rättvist uträknad avgift behöver Kalmar Vatten få in kompletterande uppgifter om fastigheten.


Kan inte Kalmar Vatten se efterfrågade uppgifter i andra register?

De uppgifter som Kalmar Vatten har tillgång till, exempelvis via Skatteverkets register, är inte alltid aktuella eller visar exakt det vi efterfrågar.


Vad händer om jag inte rapporterar in mina fastighetsuppgifter?

Om efterfrågade fastighetsuppgifter inte rapporteras in kommer Kalmar Vatten att uppskatta antal lägenheter och/eller bruttoarea för berörda fastigheter. Felaktigt inrapporterade uppgifter kan komma att justeras och debiteras i efterhand.  

TILL SIDANS TOPP


 

Frågor för verksamhetskunder:    

 

Vad är en lägenhet?

En lägenhet är ett eller flera utrymmen i en byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en bostadsenhet. Här kan människor bo då det finns både kokmöjligheter och toalett. Tvättstuga, garage och förråd, som enbart används av lägenhetsinnehavarna, behöver inte redovisas.

Vad är en lägenhet med begränsad nytta?

Med ”lägenhet med begränsad nytta” menas en lägenhet där köket delas med andra lägenheter. Det kan exempelvis vara studentrum och äldreboenden. Dessa lägenheter fyller du i separat.
Utrymmen som tvättstuga, garage och förråd – som enbart används av lägenhetsinnehavarna – räknas in i varje lägenhet och behöver därför inte redovisas.     

Vad är bruttoarea (BTA)?

Bruttoarea rapporteras för verksamhetsytor som används till annat än boende, till exempel kontor, butiker, hotell, restauranger, industrier, sporthallar, sjukvårdslokaler, skolor, utställningslokaler och stormarknader. Bruttoarean är arean av de sammanlagda verksamhetsytorna, begränsad av omgivande väggars utsida, för fastighetens samtliga byggnader och våningsplan. ​

Vad ska räknas med i bruttoarean?

 • utrymmen som är tillgängliga 

 • utrymmen som har beträdbar yta (även grus/jord)

 • utrymmen som har tillräcklig rumshöjd

 • ljusgårds bottenplan
 • helt inglasad balkong/uterum
 • hisschakt, installationsschakt, rökschakt, trappa/ramp inklusive hål 
 • takkupa
 • innerväggar, yttervägg
 • inredning som köksskåp, garderob osv
 • el- och VVS-installationer
 • planerade byggnader som beviljats bygglov

 

Utrymme under snedtak

Under ett snedtak avgränsas bruttoarean av ett tänkt vertikalplan som ligger 0,60 m utanför den linje där rumshöjden är 1,90 m. Se bild.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hål för trappa / ramp

Hålet för en trappa eller ramp räknas med i bruttoarean om det är max 30 % större än trappans/rampens area i det aktuella våningsplanet.

Lagerbyggnader

Särskilda regler gäller för byggnader som till större delen används som lagerutrymmedär endast personal har tillträde. Kontakta Kalmar Vatten om du har en sådan byggnad på din fastighet. Övriga lager rapporteras som bruttoarea i webbformuläret.

Källa (BTA): Svensk Standard SS 21054:2009

TILL SIDANS TOPP


 

Exempel på olika typer av verksamhetsfastigheter:

 

1. Fastighet med enbart lägenheter                   

 • Ange antal lägenheter
 • Ange antal lägenheter med begränsad nytta
 • Garage, tvättstuga och förrådsutrymmen som enbart nyttjas av lägenhetsinnehavare behöver inte redovisas.

OBS! Om du har fått bygglov beviljat för en ny byggnad på fastigheten, så ska även denna planerade byggnad tas med vid inrapporteringen.

 

2. Fastighet med enbart verksamhetsytor

Till exempel: butik, kontor, industri.

 • Ange bruttoarean i m2 för fastighetens samtliga byggnader och våningsplan.
 • Finns byggnader som till större delen används som lagerutrymme, där endast personal har tillträde, kontakta Kalmar Vatten. Övriga lager rapporteras som bruttoarea i webbformuläret.

OBS! Om du har fått bygglov beviljat för en ny byggnad på fastigheten, så ska även denna planerade byggnad tas med vid inrapporteringen.

 

3. Fastighet med både lägenheter och verksamhetsytor

Till exempel: lägenhetshus med verksamhetsytor som butik, restaurang,
tandläkarmottagning och föreningslokal.

 • Ange antal lägenheter
 • Ange antal lägenheter med begränsad nytta
 • Ange bruttoarean i m2 för samtliga verksamhetsytor.

OBS! Om du har fått bygglov beviljat för en ny byggnad på fastigheten, så ska även denna planerade byggnad tas med vid inrapporteringen.

TILL SIDANS TOPP

 


Varför begär Kalmar Vatten in dessa uppgifter?

Den 18 december tog kommunfullmäktige beslut om en ny vatten- och avloppstaxa för 2018. Den nya taxan gäller från och med 1 juli 2018.

Den största förändringen i 2018 års VA-taxa är en ny modell för att fördela kostnaderna inom VA-kollektivet. Taxans fasta avgift ska på ett bättre sätt spegla den nytta som varje fastighet har av
VA-tjänsterna. Nyttan mäts i antal lägenheter och/eller lokalyta. Den nuvarande fasta avgiften delas från 1 juli upp i en fast avgift och en eller flera lägenhetsavgifter.

För att varje fastighet ska få en skälig och rättvist uträknad avgift behöver Kalmar Vatten få in kompletterande uppgifter om fastigheten.


Kan inte Kalmar Vatten se efterfrågade uppgifter i andra register?

De uppgifter som Kalmar Vatten har tillgång till, exempelvis via Skatteverkets register, är inte alltid aktuella eller visar exakt det vi efterfrågar.


Vad händer om jag inte rapporterar in mina fastighetsuppgifter?

Om efterfrågade fastighetsuppgifter inte rapporteras in kommer Kalmar Vatten att uppskatta antal lägenheter och/eller bruttoarea för berörda fastigheter. Felaktigt inrapporterade uppgifter kan komma att justeras och debiteras i efterhand. 


TILL SIDANS TOPP

Förbättringsförslag