Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Kundservice

Kontakta oss gärna på Kundservice!

På Kalmar Vattens kundservice får du hjälp med frågor om fakturor, avlopp, ägarbyte eller VA-anslutningar. Via Mina sidor kan du som är fastighetsägare själv lämna mätarställning och ta del av din anläggnings- och fakturahistorik.

Under listan vanliga frågor har vi samlat de vanligaste frågorna.

Har du synpunkter på oss eller vår verksamhet, kontakta gärna vår kundservice per telefon eller via formuläret på denna sida. Vi är angelägna om att göra vårt bästa både när det gäller våra vattentjänster och att ge god service.

Mina sidor

Vill du lämna din mätarställning? Behöver du en ny faktura? Vad förbrukade din fastighet förra året? Logga in på Mina sidor så hjälper vi dig!

Vad vill du ha hjälp med?

Här hittar du vanliga frågor tillsammans med svar eller instruktioner. Om du inte hittar svaret här eller behöver mer information ber vi dig att kontakta kundservice.

Jag har fått en faktura. Vad grundar ni era uppgifter på?

Uppgifterna på fakturan har sin grund från:

I första hand: Dina inlämnade uppgifter från utskicket som gjordes våren 2018
I andra hand: Skatteverkets uppgifter
I tredje hand: Kalmar Vattens egna utredningar

Vi kommer att kontakta de kunder vars inlämnade uppgifter skiljer sig mycket från skatteverkets uppgifter eller våra egna utredningar. Likaså de som inte har lämnat in kommer vi att kontakta under hösten 2018. Självklart ser vi gärna att du som kund återkommer till oss och hjälper till att rätta upp eventuella felaktigheter.

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Det verkar vara fler avgifter än innan, vad är detta?

Taxan består av tre delar:

 1. En fast avgift per fastighet
 2. En fast avgift per bostad/lägenhet eller en lokalyteavgift per 150 m2 lokalyta
 3. En rörlig avgift per förbrukad mängd vatten

De fasta priserna:
I priset enligt VA-taxan ingår alla tjänster. De fastigheter som inte har alla tjänster får avdrag på priset enligt nedan:

Vatten                                  35 %
Avlopp                                 45 %
Dagvatten fastighet               17 %
Dagvatten gata                      3 %

Totalt:                                  100 %

Det rörliga priset:
Det rörliga priset justeras gentemot taxan med följande procent om fastigheten inte är ansluten till både vatten och avlopp:

Vatten                                  45%
Avlopp                                 55%

Totalt:                                 100 %

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Vad gäller för lagerbyggnader?

För att en byggnad ska klassas som lagerlokal ska 50% eller mer av lokalytan vara ett lager. Med lager menar vi att där förvaras varor och endast personalen har tillgång till dessa utrymmen. Om kunderna får gå in på lagret och plocka till sig dessa varor är det istället en lokalyta. Om byggnaden uppfyller kravet för lager erläggs en avgift per 300 kvadratmeter lageryta istället för per 150 kvadratmeter som det är för lokaler.

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Vad gäller vid nya bygglov?

Beviljat bygglov likställs med uppförd byggnad.

Innan bygglov har beviljats betalas den fasta delen av brukningsavgiften (om avgiftsskyldighet har inträtt).

Efter beviljat bygglov erläggs även lägenhetsavgiften samt den rörliga delen.

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Vilka kostnader ska VA-taxan täcka?

Kalmar Vatten har uppdraget att hantera tjänsterna för vatten och avlopp i Kalmar kommun. Verksamheten finansieras helt av VA-taxan (inga skattemedel används). Intäkter och kostnader ska spegla varandra.

Exempel på kostnader som taxan ska täcka är:

 • drift, underhåll och förnyelse av ledningsnät och pumpstationer
 • hantering och rening av spillvatten (avloppsrening)
 • drift, produktion och långsiktig säkring av dricksvatten
 • hantering och rening av dagvatten (regnvatten från hårdgjorda ytor)
 • administration och kundservice

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Hur kan man spara vatten?

 

 • Duscha istället för att bada i badkar. Stäng av vattnet medan du tvålar in dig och tvättar håret. Klarar du att ta lite kortare duschar? 60 liter kan du spara genom att korta ner duschen 5 min.
 • Fyll disk- och tvättmaskin innan du kör och använd eko-program.
 • Organisera disken och skrapa av fett och matrester innan du diskar, så går det åt mindre vatten för att få disken ren.
 • Använd diskbalja för handdisk istället för att diska under rinnande vatten.
 • Ha vatten i kylskåpet om du gillar kallt vatten, så slipper du spola så länge innan det blir kallt och stäng av vattnet när du borstar tänderna. 48 liter kan du spara på att stänga kranen når du inte använder vatten under 4 min om dagen.
 • Samla regnvatten för att vattna i trädgården. En vattenspridare kan dra 150 liter på 20 minuter.
 • Installera snålspolande toaletter, kran- och duschmunstycken.
 • Om något står och droppar, byt packning eller reparera.
 • För en äldre, högförbrukande toastol kan man begränsa mändgden vatten som används flör att spola genom att lägga ner en tegelsten i vattentanken.
 • Förutom att spara vatten kan du spara pengar och energi genom dessa tips! Ett klimatsmart val med andra ord.
 • Du som är kund hos oss kan följa upp din vattenförbrukning under "Mina sidor".
 • Fler tips hittar du på sidan vattensmart.

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Vad är Mangan?

Mangan förekommer naturligt i berggrunden och sprids via grundvattnet. Vi får i oss mangan genom maten vi äter och genom dricksvattnet. Läs mer om mangan på Livsmedelsverkets webbplats. I samband med kopplingsarbeten på ledningsnätet lossnar ibland avlagringar av manganoxid som normalt sitter relativt hårt bundet på vattenledningarnas insida. När flödena ändras eller när luft kommer in i systemet kan dessa partiklar rivas loss och göra vattnet missfärgat. Manganoxiden är brun eler brunsvart. Livsmedelsverket uppger att det inte är skadligt att dricka vatten med en liten mängd partiklar av manganoxid under en kortare tid. För kommunalt vatten är rekommenderat gränsvärde 0,05 mg/l. Det gränsvärdet utgår ifrån att man dricker och lagar mat på vattnet, ofta under lång tid. För att tillreda bröstmjökserättning rekommenderar Livsmedelsverket att man använder annat vatten. På bilden härunder ser du exempel på hur vattnet kan se ut och när du inte bör dricka vattnet. 

manganoxid i dricksvatten

Kalmar Vatten brukar informera om större driftstörningar med missfärgningar på webben eller via sms till berörda. Om det är brunsvarta partiklar i vattnet som vi inte redan har informerat om, är vi tacksamma att få veta det så att vi kan åtgärda problemet. Det brukar räcka med att vi öppnar en brandpost och spolar ut ledningarna. Efter en driftstörning kan man behöva göra det i sin fastighet också. Öppna kranen och spola ett tag. Kontakta oss om det inte hjälper vid upprepade försök. 

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Bevattningsförbud, vad gäller i Kalmar?

För närvarande är det inte bevattningsförbud i Kalmar. Vi följer noga upp förutsättningarna för vår vattenförsörjning och bedömer att läget är så pass stabilt att det inte behövs 2018. Om förutsättningarna skulle ändras informerar vi om detta.  Läs mer här på vilka grunder besluten fattas. Var sparsam med vattnet ändå och samla gärna upp regnvatten för bevattning i trädgården. Bevattning utgör en stor andel av vattenförbrukningen under varma somrar. Fler tips om att spara vatten finns här. Under 12 maj-31 augusti 2016 var det bevattningsförbud med kommunalt dricksvatten i Kalmar. Under den perioden fick man vattna i trädgården med vattenkanna men inte med hjälp av vattenspridare eller vattenslang. Vi kan alla hjälpas åt att spara på vattnet.  Kalmar Vatten ansvarar inte för enskilt vatten och du beslutar själv hur du gör med vatten från egen brunn men håll koll på vattennivån. Vi är olika hårt drabbade av torkan även 2018. Andra kommuner har andra regler. Läs mer på Länsstyrelsens webbplats.

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Hur fyller jag min pool?

I Kalmar kan du fylla en pool med kommunalt vatten, bara du gör på rätt sätt. Det är inte några problem att fylla en barnpool eller en badtunna med hjälp av trädgårdsslang i lugn takt. Att toppfylla en större pool efter vintern går också bra. För fyllning av en pool större än 3 kubikmeter (3000 liter) hänvisas till en speditör som kan fylla med hjälp av tankbil. Om du fyller med högt flöde kan turbulensen i vattenledningarna göra att rost och avlagringar av mangandioxid släpper från ledningarna och vattnet blir grumligt i poolen. Det är inte ovanligt att ett helt område drabbas av missfärgningar när en eller flera fastigheter gör stora vattenuttag på ledningsnätet.

Under perioder när bevattningsförbud gäller kan det finnas restriktioner för poolfyllning. T ex när det gäller att fylla pooler i andra kommuner via tankbil. Just nu finns det inga restriktioner (uppdaterad maj 2017). Kalmar Vatten har inte någon tjänst att fylla på med tankbil. Det är inte heller tillåtet att öppna upp en brandpost för att fylla poolen.

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Jag har problem med varmvattnet!

Kalmar Vatten levererar och ansvarar för kallt dricksvatten.

Om du har problem med varmvattnet så ska du istället kontakta:

 • din hyresvärd, om du bor i ett flerbostadshus
 • Kalmar Energi, om du som fastighetsägare är ansluten till fjärrvärmenätet
 • en fackman, om du har egen varmvattenberedare.

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Hur kan man spara vatten?

 

 • Duscha istället för att bada i badkar. Stäng av vattnet medan du tvålar in dig och tvättar håret. Klarar du att ta lite kortare duschar? 60 liter kan du spara genom att korta ner duschen 5 min.
 • Fyll disk- och tvättmaskin innan du kör och använd eko-program.
 • Organisera disken och skrapa av fett och matrester innan du diskar, så går det åt mindre vatten för att få disken ren.
 • Använd diskbalja för handdisk istället för att diska under rinnande vatten.
 • Ha vatten i kylskåpet om du gillar kallt vatten, så slipper du spola så länge innan det blir kallt och stäng av vattnet när du borstar tänderna. 48 liter kan du spara på att stänga kranen når du inte använder vatten under 4 min om dagen.
 • Samla regnvatten för att vattna i trädgården. En vattenspridare kan dra 150 liter på 20 minuter.
 • Installera snålspolande toaletter, kran- och duschmunstycken.
 • Om något står och droppar, byt packning eller reparera.
 • För en äldre, högförbrukande toastol kan man begränsa mändgden vatten som används flör att spola genom att lägga ner en tegelsten i vattentanken.
 • Förutom att spara vatten kan du spara pengar och energi genom dessa tips! Ett klimatsmart val med andra ord.
 • Du som är kund hos oss kan följa upp din vattenförbrukning under "Mina sidor".
 • Fler tips hittar du på sidan vattensmart.

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Jag har fått en faktura. Vad grundar ni era uppgifter på?

Uppgifterna på fakturan har sin grund från:

I första hand: Dina inlämnade uppgifter från utskicket som gjordes våren 2018
I andra hand: Skatteverkets uppgifter
I tredje hand: Kalmar Vattens egna utredningar

Vi kommer att kontakta de kunder vars inlämnade uppgifter skiljer sig mycket från skatteverkets uppgifter eller våra egna utredningar. Likaså de som inte har lämnat in kommer vi att kontakta under hösten 2018. Självklart ser vi gärna att du som kund återkommer till oss och hjälper till att rätta upp eventuella felaktigheter.

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Det verkar vara fler avgifter än innan, vad är detta?

Taxan består av tre delar:

 1. En fast avgift per fastighet
 2. En fast avgift per bostad/lägenhet eller en lokalyteavgift per 150 m2 lokalyta
 3. En rörlig avgift per förbrukad mängd vatten

De fasta priserna:
I priset enligt VA-taxan ingår alla tjänster. De fastigheter som inte har alla tjänster får avdrag på priset enligt nedan:

Vatten                                  35 %
Avlopp                                 45 %
Dagvatten fastighet               17 %
Dagvatten gata                      3 %

Totalt:                                  100 %

Det rörliga priset:
Det rörliga priset justeras gentemot taxan med följande procent om fastigheten inte är ansluten till både vatten och avlopp:

Vatten                                  45%
Avlopp                                 55%

Totalt:                                 100 %

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Autogiro – ett smidigt sätt att betala

Aldrig mera en glömd vattenfaktura! Fyll i, skriv under och skicka in ett autogiromedgivande så ordnar vi med detta omgående!

Autogiroanmälan

Läs mer

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

E-faktura eller Epost-faktura. Vad är skillnaden?

Både E-faktura och E-postfaktura är ett digitalt sätt att distribuera en faktura på och ett sätt som är miljövänligt eftersom vi sparar både papper, tryck och transport! 

 • E-fakturan går direkt till din internetbank
 • E-postfakturan går direkt till din mailbox
Läs mer

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Hur kan man spara vatten?

 

 • Duscha istället för att bada i badkar. Stäng av vattnet medan du tvålar in dig och tvättar håret. Klarar du att ta lite kortare duschar? 60 liter kan du spara genom att korta ner duschen 5 min.
 • Fyll disk- och tvättmaskin innan du kör och använd eko-program.
 • Organisera disken och skrapa av fett och matrester innan du diskar, så går det åt mindre vatten för att få disken ren.
 • Använd diskbalja för handdisk istället för att diska under rinnande vatten.
 • Ha vatten i kylskåpet om du gillar kallt vatten, så slipper du spola så länge innan det blir kallt och stäng av vattnet när du borstar tänderna. 48 liter kan du spara på att stänga kranen når du inte använder vatten under 4 min om dagen.
 • Samla regnvatten för att vattna i trädgården. En vattenspridare kan dra 150 liter på 20 minuter.
 • Installera snålspolande toaletter, kran- och duschmunstycken.
 • Om något står och droppar, byt packning eller reparera.
 • För en äldre, högförbrukande toastol kan man begränsa mändgden vatten som används flör att spola genom att lägga ner en tegelsten i vattentanken.
 • Förutom att spara vatten kan du spara pengar och energi genom dessa tips! Ett klimatsmart val med andra ord.
 • Du som är kund hos oss kan följa upp din vattenförbrukning under "Mina sidor".
 • Fler tips hittar du på sidan vattensmart.

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Vad är Mangan?

Mangan förekommer naturligt i berggrunden och sprids via grundvattnet. Vi får i oss mangan genom maten vi äter och genom dricksvattnet. Läs mer om mangan på Livsmedelsverkets webbplats. I samband med kopplingsarbeten på ledningsnätet lossnar ibland avlagringar av manganoxid som normalt sitter relativt hårt bundet på vattenledningarnas insida. När flödena ändras eller när luft kommer in i systemet kan dessa partiklar rivas loss och göra vattnet missfärgat. Manganoxiden är brun eler brunsvart. Livsmedelsverket uppger att det inte är skadligt att dricka vatten med en liten mängd partiklar av manganoxid under en kortare tid. För kommunalt vatten är rekommenderat gränsvärde 0,05 mg/l. Det gränsvärdet utgår ifrån att man dricker och lagar mat på vattnet, ofta under lång tid. För att tillreda bröstmjökserättning rekommenderar Livsmedelsverket att man använder annat vatten. På bilden härunder ser du exempel på hur vattnet kan se ut och när du inte bör dricka vattnet. 

manganoxid i dricksvatten

Kalmar Vatten brukar informera om större driftstörningar med missfärgningar på webben eller via sms till berörda. Om det är brunsvarta partiklar i vattnet som vi inte redan har informerat om, är vi tacksamma att få veta det så att vi kan åtgärda problemet. Det brukar räcka med att vi öppnar en brandpost och spolar ut ledningarna. Efter en driftstörning kan man behöva göra det i sin fastighet också. Öppna kranen och spola ett tag. Kontakta oss om det inte hjälper vid upprepade försök. 

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Bevattningsförbud, vad gäller i Kalmar?

För närvarande är det inte bevattningsförbud i Kalmar. Vi följer noga upp förutsättningarna för vår vattenförsörjning och bedömer att läget är så pass stabilt att det inte behövs 2018. Om förutsättningarna skulle ändras informerar vi om detta.  Läs mer här på vilka grunder besluten fattas. Var sparsam med vattnet ändå och samla gärna upp regnvatten för bevattning i trädgården. Bevattning utgör en stor andel av vattenförbrukningen under varma somrar. Fler tips om att spara vatten finns här. Under 12 maj-31 augusti 2016 var det bevattningsförbud med kommunalt dricksvatten i Kalmar. Under den perioden fick man vattna i trädgården med vattenkanna men inte med hjälp av vattenspridare eller vattenslang. Vi kan alla hjälpas åt att spara på vattnet.  Kalmar Vatten ansvarar inte för enskilt vatten och du beslutar själv hur du gör med vatten från egen brunn men håll koll på vattennivån. Vi är olika hårt drabbade av torkan även 2018. Andra kommuner har andra regler. Läs mer på Länsstyrelsens webbplats.

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Hur fyller jag min pool?

I Kalmar kan du fylla en pool med kommunalt vatten, bara du gör på rätt sätt. Det är inte några problem att fylla en barnpool eller en badtunna med hjälp av trädgårdsslang i lugn takt. Att toppfylla en större pool efter vintern går också bra. För fyllning av en pool större än 3 kubikmeter (3000 liter) hänvisas till en speditör som kan fylla med hjälp av tankbil. Om du fyller med högt flöde kan turbulensen i vattenledningarna göra att rost och avlagringar av mangandioxid släpper från ledningarna och vattnet blir grumligt i poolen. Det är inte ovanligt att ett helt område drabbas av missfärgningar när en eller flera fastigheter gör stora vattenuttag på ledningsnätet.

Under perioder när bevattningsförbud gäller kan det finnas restriktioner för poolfyllning. T ex när det gäller att fylla pooler i andra kommuner via tankbil. Just nu finns det inga restriktioner (uppdaterad maj 2017). Kalmar Vatten har inte någon tjänst att fylla på med tankbil. Det är inte heller tillåtet att öppna upp en brandpost för att fylla poolen.

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Jag har problem med varmvattnet!

Kalmar Vatten levererar och ansvarar för kallt dricksvatten.

Om du har problem med varmvattnet så ska du istället kontakta:

 • din hyresvärd, om du bor i ett flerbostadshus
 • Kalmar Energi, om du som fastighetsägare är ansluten till fjärrvärmenätet
 • en fackman, om du har egen varmvattenberedare.

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Kommer ni ut och läser av när vi flyttar?

Nej. Du som säljer din fastighet ansvarar för att Kalmar Vatten får in korrekta uppgifter så att fastigheten kan lämnas över till nästa ägare. Det gäller både uppgifter om de som köper fastigheten, när de nya tar över och vad vattenmätaren visade i samband med överlåtelsen. Vi rekommenderar att både säljare och köpare läser av vattenmätaren tillsammans om möjligheter finns. Det går också bra att fotografera mätaren och maila oss en bild på vattenmätaren där mätarställningen syns. 

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Jag ska hyra ut min fastighet, hur gör jag med vattenfakturan?

Det finns här två alternativ för dig som fastighetsägare. Vi kan antingen hjälpa dig att distribuera vattenfakturan direkt till din hyresgäst, gör då en flyttanmälan. Eller så fortsätter vi att skicka vattenfakturan till dig och du gör upp med din hyresgäst hur vattenavgifterna ska betalas.

Läs mer

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Stänger ni av vattnet i samband med att säljarna flyttar ut?

Nej. Vi stänger inte av vattnet bara för att det blir nya ägare till en fastighet.

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Så här gör du en flyttanmälan

Har du köpt eller sålt en fastighet? Eller ska du hyra ut ditt hus? Då använder du dig av blanketten flyttanmälan. Meddela kundservice så snart köpet är klart så vi kan påbörja ett flyttärende. Så länge vi inte har fått in någon anmälan om ägarbyte är det säljaren som forsätter att få fakturan.

Läs mer

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Vad är Mangan?

Mangan förekommer naturligt i berggrunden och sprids via grundvattnet. Vi får i oss mangan genom maten vi äter och genom dricksvattnet. Läs mer om mangan på Livsmedelsverkets webbplats. I samband med kopplingsarbeten på ledningsnätet lossnar ibland avlagringar av manganoxid som normalt sitter relativt hårt bundet på vattenledningarnas insida. När flödena ändras eller när luft kommer in i systemet kan dessa partiklar rivas loss och göra vattnet missfärgat. Manganoxiden är brun eler brunsvart. Livsmedelsverket uppger att det inte är skadligt att dricka vatten med en liten mängd partiklar av manganoxid under en kortare tid. För kommunalt vatten är rekommenderat gränsvärde 0,05 mg/l. Det gränsvärdet utgår ifrån att man dricker och lagar mat på vattnet, ofta under lång tid. För att tillreda bröstmjökserättning rekommenderar Livsmedelsverket att man använder annat vatten. På bilden härunder ser du exempel på hur vattnet kan se ut och när du inte bör dricka vattnet. 

manganoxid i dricksvatten

Kalmar Vatten brukar informera om större driftstörningar med missfärgningar på webben eller via sms till berörda. Om det är brunsvarta partiklar i vattnet som vi inte redan har informerat om, är vi tacksamma att få veta det så att vi kan åtgärda problemet. Det brukar räcka med att vi öppnar en brandpost och spolar ut ledningarna. Efter en driftstörning kan man behöva göra det i sin fastighet också. Öppna kranen och spola ett tag. Kontakta oss om det inte hjälper vid upprepade försök. 

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Vad gör jag om det blir källaröversvämning?

Om du drabbas av källaröversvämning
- Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna på grund av att vattnet kan bli strömförande. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
- Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål från källaren.
- Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
- Kontakta ditt försäkringsbolag för att göra en skadeanmälan.
- Fotografera gärna skadorna i källaren för skadeanmälan.
- Anmäl översvämningen till Kalmar Vatten, antingen per telefon eller genom att fylla i anmälan direkt på webben under Kontakta oss.

Om fastighetens dag- eller dräneringsvatten är kopplat till spillvattnet, kan det öka risken för översvämningar på fastigheten. Denna felkoppling är inte tillåten och bör åtgärdas. Läs mer i Policy för dag- och dräneringsvatten (pdf).

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Vad gör jag vid vädervarningar för mycket regn?

 • Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.
 • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
 • Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet. En filt eller handduk kan också hjälpa till att sluta tätt, lägg sen även ett tungt föremål över.
 • Bor du inom område med stor risk för översvämning bör du överväga att köpa en dränkbar pump för tömning av källaren.

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Vad gör jag om det blir källaröversvämning?

Om du drabbas av källaröversvämning
- Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna på grund av att vattnet kan bli strömförande. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
- Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål från källaren.
- Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
- Kontakta ditt försäkringsbolag för att göra en skadeanmälan.
- Fotografera gärna skadorna i källaren för skadeanmälan.
- Anmäl översvämningen till Kalmar Vatten, antingen per telefon eller genom att fylla i anmälan direkt på webben under Kontakta oss.

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Fett i avloppet –vad är problemet?

Fett som kommer ut i köksavloppet bildar hårda beläggningar som med tiden kan täppa till avloppet helt. Detta är ett stort problem både inne i fastigheter och i de gemensamma avloppsledningarna. Gör så här istället: När du diskar efter tillagning av fet mat, släng det om möjligt, i matavfallet. Häll annars av fettet i en tät förpackning och släng i hushållssoporna. Torka gärna av stekpannor och ugnsformar med hushållspapper också.

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Varför kommer jag inte in på Mina sidor?

Under Mina sidor kan du som är kund till Kalmar Vatten lämna mätarställning för din fastighet samt ta del av dina fakturor och din förbrukningshistorik. Du loggar in med hjälp av ditt kundnummer som finns högst upp till höger på din faktura eller ditt avläsningskort tillsammans med ditt personnummer (utan bindestreck 19ÅÅMMDDXXX eller organisationsnummer Organisationsnumret ska kompletteras med två nollor innan numret (00XXXXXXXXXX).

Systemet kan reagera på att din vattenmätarställning är för hög eller låg. Det beror på att det är inställt på gränsvärden för din säkerhets skull.

Ser du inte inloggningsrutanklicka här. Om du inte kan registrera eller logga in, kontakta Kundservice på 0480-45 12 10.

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Om den digitala vattenmätaren

När det är dags att byta ut din vattenmätare, kommer Kalmar Vatten från och med 7 juni 2017 att byta ut den till en digital vattenmätare med fjärravläsning. För villafastigheter byts mätaren vart tionde år (mätare av storlek qn 2,5). Större mätare byts vart femte år.

För dig som kund innebär det att du inte längre behöver läsa av mätaren själv och rapportera in till oss. Vi kommer i stället att läsa av din mätare automatiskt, några gånger per år.

Läs mer

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Om den mekaniska vattenmätaren

Visste du att vattenmätaren ägs av Kalmar Vatten även om den sitter inne på din egendom? Vet du var vattenmätaren sitter? Har du kollat att ventilerna både innan och efter vattenmätaren verkligen fungerar?

Läs mer

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Jag misstänker att vattenmätaren visar fel!

Det är lätt att tro men erfarenheter visar att det ytterst sällan är fel på vattenmätaren utan att felet oftast är inom fastighetsägarens egna anläggning. Läs vidare om de kontroller du själv kan och bör göra innan du kontaktar oss för vidare rådgivning.

Läs mer

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Hur ofta byts mätaren?

Vattenmätaren byts ut regelbundet för att vi ska kunna garantera att den visar rätt. För villafastigheter byts mätaren vart tionde år (mätare av storlek qn 2,5). Större mätare byts vart femte år. Ett slumpmässigt urval av mätarna skickas iväg för kontroll av oberoende företag.

Från och med den 7 juni 2017 monterar Kalmar Vatten digitala fjärravlästa vattenmätare vid byte.

När det är dags för mätarbyte kontaktar vi dig i god tid. Om tiden du har fått inte passar kan du alltid kontakta oss så byter vi till en annan tid som passar dig.

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Kommer ni förbättra er webbplats?

Absolut, det är på gång! För att tillmötesgå er besökare och nya lagkrav på tillgänglighet och användarvänlighet, kommer vi byta webbplats i februari 2020.

Webbadressen - kalmarvatten.se - blir densamma men utseende och upplägg ändras då vi blir en del av Kalmar.se, Kalmar kommuns webbplats.

Förbättringar på nya kalmarvatten.se:

 • Bättre tillgänglighetsanpassning, dvs en mer lättanvänd webbplats för alla. Uppläsningsfunktion finns på alla sidor.
 • Lättare att hitta information via navigering och sökfunktion
 • Fler e-tjänster (finns tillgängliga redan nu via Kalmar.se)
 • Förbättrat upplägg på pågående och kommande VA-arbeten
 • Bättre och mer synligt nyhetsflöde
 • Fler frågor och svar
 • Mer utförlig information om hur vår verksamhet fungerar
 • Möjlighet att dela sidor till sociala medier
 • Och så vidare...

Ungefär så här kommer den nya webbplatsen att se ut:

En skissbild över nya kalmarvatten.se

 

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Störs du av lukt kring Tegelviken?

Kalmar Vatten får in en del klagomål som handlar om lukt runt Tegelviken. Inom vårt område ligger, förutom Kalmar Avloppsreningsverk, även Kalmar Biogas och KLS Ugglarps reningsverk. Alla tre verksamheterna ger upphov till lukt.

En luktutredning gjordes 2017 av konsultföretaget ÅF, på uppdrag av Kalmar Vatten, inför byggandet av det nya Kalmarsundsverket. Utredningen visar bland annat att alla tre verksamheter måste vidta åtgärder för att lukten från området ska minska. Kalmar Vatten planerar att vidta åtgärder i och med byggandet av det nya reningsverket, som beräknas att tas i drift 2024-2025. Lukten från vårt avloppsreningsverk kommer därmed att minska. Huruvida lukten från området som helhet kommer att minska beror på de åtgärder som samtliga tre verksamheter vidtar. 

Länsstyrelsen i Kalmar har tillsyn över Kalmar Avloppsreningsverk och Kalmar Biogas. Tillsynsmyndighet för KLS Ugglarps reningsverk är Kalmar kommuns miljöenhet. För att luktolägenheterna ska kunna åtgärdas på sikt, ber vi dig som störs av lukt att anmäla detta till båda dessa tillsynsmyndigheter: kalmar@lansstyrelsen.se och sam.byggnadskontoret@kalmar.se.

När du anmäler luktstörning är det viktigt att du anger tid och datum. Förekommer lukt ofta och du har möjlighet, gör en enkel ”luktdagbok” över en vecka och skicka in till tillsynsmyndigheterna.

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Hur hanterar Kalmar Vatten personuppgifter?

Inom Kalmar Vatten är vi öppna med hur vi använder dina personuppgifter och hur vi hanterar information lagrad hos oss. Behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning och med stöd av rättslig förpliktelse, allmänt intresse och myndighetsutövning. Kalmar Vatten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi  använder dina personuppgifter för att kunna ge dig som medborgare och kund korrekt information vid rätt tidpunkt.

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (”PUL”) av en ny dataskyddsförordning (även kallad ”GDPR” efter förordningens engelska namn, General Data Protection Regulation). Dataskyddsförordningen blir gällande lag i Sverige och inom EU/EES. Dessutom kommer en svensk dataskyddslag att träda ikraft samtidigt med förordningen. Personuppgifter behandlas i Kalmar Vattens AB:s förvaltning, men också i andra delar av verksamheten t.e.x vid driftsstörningar i ledningsnätet, läs mer  Länk till sida som tar med från 25 maj.

Personuppgiftsbehandling för VA-tjänster

Vid tecknande av abonnemang för VA-tjänster lagrar vi nödvändiga uppgifter som namn, personnummer, adress, fastighetsbeteckning  och eventuella kontaktuppgifter som telefonnummer och/eller e-postadress.

Ändamål med personuppgiftsbehandling för VA-tjänster

Ändamålen med inhämtningen och behandlingen av dessa personuppgifter är att identifiera den fastighet och fakturera lagfaren ägare, eller annan som Kalmar Vatten avtalat med, som använder Kalmar Vattens VA-tjänster. Behandlingen syftar till att kunna tillhandahålla VA-tjänster till rätt fastighet, planera och samordna VA-tjänster.

Behandling utan krav på samtycke

Genom tecknade av abonnemang för VA-tjänster, registreras och behandlas personuppgifter i Kalmar Vattens verksamhetssystem för fakturering, ärende drift och underhåll.  Behandlingen av personuppgifterna utgör en förutsättning för att Kalmar Vatten ska kunna fullgöra de rättsliga skyldigheter som åligger verksamheten.

Kalmar Vatten  tillhandahåller samhälleliga tjänster och det föreligger ett allmänt intresse för att dessa ska kunna utföras. Inhämtande av samtycke för behandling av personuppgifter är därför inte nödvändigt vid tecknande av abonnemang för dessa tjänster. 

Kalmar Vatten är skyldig att lämna information till den registrerade angående behandlingen av personuppgifterna även om samtycke inte är nödvändigt.

Säkerhet

Kalmar Vatten begränsar tillgången till personuppgifterna till de personer inom den egna organisationen som med nödvändighet behöver ha tillgång till dessa. Åtkomstkontroller sker vid förutbestämda intervall.

Kalmar Vatten håller en teknisk nivå på datasäkerheten som är lämplig med beaktande av de tekniska möjligheter som finns, de kostnader som säkerhetsåtgärderna innebär och med hänsyn till de risker som finns vid behandlingen av uppgifterna. Kalmar Vatten iakttar en hög säkerhetsnivå för att skydda personuppgifterna från obehörig åtkomst.

Överföring av personuppgifter

Kalmar Vatten kan ge en entreprenör i uppdrag att utföra vissa tjänster. Den entreprenör som enligt avtal behandlar personuppgifter för Kalmar Vattens räkning är personuppgiftsbiträde. Kalmar Vatten tecknar personuppgiftsbiträdesavtal samt sekretessavtal med de entreprenörer som tar del av personuppgifter om de registrerade.

Rätt till information

Var och en har rätt att ansöka om att få besked om hur Kalmar Vatten behandlar personuppgifter. Om behandling av personuppgifter sker ska Kalmar Vatten uppge vilka uppgifter som behandlas, varifrån dessa har hämtats, ändamålen med behandlingen, till vem dessa uppgifter har lämnas ut, hur länge personuppgifterna kommer att behandlas samt vilka rättigheter den registrerade har i förhållande till Kalmar Vatten.

Kontaktuppgifter

Du är alltid välkommen att kontakta Kalmar Vattens Kundservice på telefon: 0480-45 12 10 eller via e-post: info@kvab.kalmar.se, så hjälper vi dig. 

Du kan också kontakta kommunkoncernens dataskyddsombud om du har frågor eller vill göra en anmälan. Det gör du antingen på telefon via Kalmar kommuns kontaktcenter:
0480-45 00 00 eller via e-post: dataskyddsombudet@kalmar.se.

Om du anser att Kalmar Vatten hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Hjälpte inte svaret dig? Klicka här.

Fick du inte svar på din fråga?

Felanmälan

Kalmar Vatten har beredskap dygnet runt (VA-jour). Om du upptäcker en vattenläcka i gatan, får ett akut stopp avloppet eller en översvämning, kan du vända dig till oss.

Så påverkas din vattenförbrukning

Har du tänkt på hur mycket vatten du använder under en dag? Små förändringar i din vardag kan ha stor påverkan på din vattenförbrukning. Dra i reglagen och testa själv!

 • Er vattenförbrukning:
 • Ungefärlig kostnad:
Förbättringsförslag