Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Jag bor utanför tätorten, kan vi ansluta oss till det kommunala nätet?

Jag bor utanför tätorten, kan vi ansluta oss till det kommunala nätet?

Om du bor nära någon av överföringsledningarna kan du oftast få möjlighet att ansluta till det kommunala va-nätet utan att ingå i verksamhetsområdet. Vid anslutning utanför verksamhetsområdet finns inte samma rättigheter och skyldigheter som inom verksamhetsområdet. Därför behöver ett avtal upprättas, mellan oss och fastighetsägaren, som reglerar fastighetens inkoppling till allmän va-anläggning. Kontakta oss för att höra hur det fungerar där du bor. 

Behöver du mer hjälp, kontakta oss

Förbättringsförslag