Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Jag har fått en faktura på en anläggningsavgift, varför då?

Jag har fått en faktura på en anläggningsavgift, varför då?

När en fastighet för första gången får tillgång det allmänna vatten- och avloppsledningssystemet tillkommer en anläggningsavgift som beräknas utifrån vår gällande VA-taxa. Fastighetsägaren är skyldig att betala en anläggningsavgift om fastigheten ligger inom ett verksamhetsområde och när Kalmar Vatten har upprättat en förbindelsepunktskarta och meddelat fastighetsägaren om denna. 

Behöver du mer hjälp, kontakta oss

Förbättringsförslag