Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Vi ska bygga ut blir det någon extra avgift?

Vi ska bygga ut blir det någon extra avgift?

När ett bygglov beviljas gör Kalmar Vatten en prövning för att undersöka om bygglovet genererar en tilläggsavgift eller inte. Detsamma gäller för exempelvis friggebodar och liknande som också kan beröras av en tilläggsavgift om byggnationen uppfyller en eller flera parametrar i VA-taxan. Kontakta oss så kan vi berätta mer om era specifika ärenden.

Behöver du mer hjälp, kontakta oss

Förbättringsförslag