Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Bygga, renovera & ansluta

Får jag installera en avfallskvarn i köket?

Kalmar Vatten godkänner i dagsläget inga nyinstallationer av avfallskvarnar. Anledningen är att vi inom kommunen har en väl fungerande och hållbar hantering av matavfall (gröna påsen) via KSRR. Då ledningsnätet inte heller är dimensionerat för matavfall kan det orsaka stopp i avloppsledningarna, med otrevliga översvämningar som följd. Matavfall i ledningarna drar också till sig råttor.

Köksavfallskvarnar som sedan tidigare är anslutna, får endast användas om det finns en skriftlig överenskommelse med Kalmar Vatten. En årlig avgift tas ut för dessa.

Vad gör jag om det blir källaröversvämning?

Om du drabbas av källaröversvämning
- Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna på grund av att vattnet kan bli strömförande. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
- Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål från källaren.
- Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
- Kontakta ditt försäkringsbolag för att göra en skadeanmälan.
- Fotografera gärna skadorna i källaren för skadeanmälan.
- Anmäl översvämningen till Kalmar Vatten, antingen per telefon eller genom att fylla i anmälan direkt på webben under Kontakta oss.

Om fastighetens dag- eller dräneringsvatten är kopplat till spillvattnet, kan det öka risken för översvämningar på fastigheten. Denna felkoppling är inte tillåten och bör åtgärdas. Läs mer i Policy för dag- och dräneringsvatten (pdf).

Vad gäller vid nya bygglov?

Beviljat bygglov likställs med uppförd byggnad.

Innan bygglov har beviljats betalas den fasta delen av brukningsavgiften (om avgiftsskyldighet har inträtt).

Efter beviljat bygglov erläggs även lägenhetsavgiften samt den rörliga delen.

Jag har problem med varmvattnet!

Kalmar Vatten levererar och ansvarar för kallt dricksvatten.

Om du har problem med varmvattnet så ska du istället kontakta:

 • din hyresvärd, om du bor i ett flerbostadshus
 • Kalmar Energi, om du som fastighetsägare är ansluten till fjärrvärmenätet
 • en fackman, om du har egen varmvattenberedare.

Vattenkiosken -vem kan hämta vatten där?

Vattenkiosken på Grindängsvägen 4 förbättrar tillgången till dricksvatten. Här kan speditörer med yrkesmässig vattenanvändning hämta vatten dygnet runt. Registrering av vattenuttag och betalningsunderlag är fullt ut digitaliserat. På vattenkiosken finns även en mindre kran med nödvatten. Där kan vem som helst, när som helst, hämta en mindre mängd dricksvatten, exempelvis vid en vattenläcka. Nödvattnet är alltid gratis.

Vad är Mangan?

Mangan förekommer naturligt i berggrunden och sprids via grundvattnet. Vi får i oss mangan genom maten vi äter och genom dricksvattnet. Läs mer om mangan på Livsmedelsverkets webbplats. I samband med kopplingsarbeten på ledningsnätet lossnar ibland avlagringar av manganoxid som normalt sitter relativt hårt bundet på vattenledningarnas insida. När flödena ändras eller när luft kommer in i systemet kan dessa partiklar rivas loss och göra vattnet missfärgat. Manganoxiden är brun eler brunsvart. Livsmedelsverket uppger att det inte är skadligt att dricka vatten med en liten mängd partiklar av manganoxid under en kortare tid. För kommunalt vatten är rekommenderat gränsvärde 0,05 mg/l. Det gränsvärdet utgår ifrån att man dricker och lagar mat på vattnet, ofta under lång tid. För att tillreda bröstmjökserättning rekommenderar Livsmedelsverket att man använder annat vatten. På bilden härunder ser du exempel på hur vattnet kan se ut och när du inte bör dricka vattnet. 

manganoxid i dricksvatten

Kalmar Vatten brukar informera om större driftstörningar med missfärgningar på webben eller via sms till berörda. Om det är brunsvarta partiklar i vattnet som vi inte redan har informerat om, är vi tacksamma att få veta det så att vi kan åtgärda problemet. Det brukar räcka med att vi öppnar en brandpost och spolar ut ledningarna. Efter en driftstörning kan man behöva göra det i sin fastighet också. Öppna kranen och spola ett tag. Kontakta oss om det inte hjälper vid upprepade försök. 

Bevattningsförbud, vad gäller i Kalmar?

För närvarande är det inte bevattningsförbud i Kalmar. Vi följer noga upp förutsättningarna för vår vattenförsörjning och bedömer att läget är så pass stabilt att det inte behövs 2018. Om förutsättningarna skulle ändras informerar vi om detta.  Läs mer här på vilka grunder besluten fattas. Var sparsam med vattnet ändå och samla gärna upp regnvatten för bevattning i trädgården. Bevattning utgör en stor andel av vattenförbrukningen under varma somrar. Fler tips om att spara vatten finns här. Under 12 maj-31 augusti 2016 var det bevattningsförbud med kommunalt dricksvatten i Kalmar. Under den perioden fick man vattna i trädgården med vattenkanna men inte med hjälp av vattenspridare eller vattenslang. Vi kan alla hjälpas åt att spara på vattnet.  Kalmar Vatten ansvarar inte för enskilt vatten och du beslutar själv hur du gör med vatten från egen brunn men håll koll på vattennivån. Vi är olika hårt drabbade av torkan även 2018. Andra kommuner har andra regler. Läs mer på Länsstyrelsens webbplats.

Hur kan man spara vatten?

 

 • Duscha istället för att bada i badkar. Stäng av vattnet medan du tvålar in dig och tvättar håret. Klarar du att ta lite kortare duschar? 60 liter kan du spara genom att korta ner duschen 5 min.
 • Fyll disk- och tvättmaskin innan du kör och använd eko-program.
 • Organisera disken och skrapa av fett och matrester innan du diskar, så går det åt mindre vatten för att få disken ren.
 • Använd diskbalja för handdisk istället för att diska under rinnande vatten.
 • Ha vatten i kylskåpet om du gillar kallt vatten, så slipper du spola så länge innan det blir kallt och stäng av vattnet när du borstar tänderna. 48 liter kan du spara på att stänga kranen når du inte använder vatten under 4 min om dagen.
 • Samla regnvatten för att vattna i trädgården. En vattenspridare kan dra 150 liter på 20 minuter.
 • Installera snålspolande toaletter, kran- och duschmunstycken.
 • Om något står och droppar, byt packning eller reparera.
 • För en äldre, högförbrukande toastol kan man begränsa mändgden vatten som används flör att spola genom att lägga ner en tegelsten i vattentanken.
 • Förutom att spara vatten kan du spara pengar och energi genom dessa tips! Ett klimatsmart val med andra ord.
 • Du som är kund hos oss kan följa upp din vattenförbrukning under "Mina sidor".
 • Fler tips hittar du på sidan vattensmart.

Hur gör jag med kadmium i penseltvätt från konstfärg?

En betydande del av det kadmium som finns i avloppsvattnet kommer från konstfärg. I broschyren Måla utan att skada miljön kan du läsa mer. Om du målar mycket med konstfärg som innehåller kadmium är det viktigt att du renar vattnet från penseltvätten och lämnar resterna som farligt avfall. I välsorterade konstbutiker kan du köpa bauxit som separerar färgen från vattnet. Sedan kan du enkelt filtrera genom ett melittafilter.Färgrester och filter ska lämnas in som farligt avfall. Är du privatperson kan du lämna det till någon av KSRR:s fyra ÅVC i Kalmar. Privata aktörer kontaktar en entreprenör för farligt avfall.

Rör ut ca en matsked pulver per liter vatten med penseltvätt, använd så mycket pulver att det filtrerade vattnet ser nästan klart ut. Rör om långsamt och häll vattnet genom ett melittafilter. Detta vatten kan hällas ut i avloppet. Låt filtret torka innan du förpackar det och lämnar in tillsammans med färgrester och ev torkpapper som farligt avfall.

Vad gör jag vid vädervarningar för mycket regn?

 • Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.
 • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
 • Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet. En filt eller handduk kan också hjälpa till att sluta tätt, lägg sen även ett tungt föremål över.
 • Bor du inom område med stor risk för översvämning bör du överväga att köpa en dränkbar pump för tömning av källaren.
Förbättringsförslag