Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Bevattningsförbud, vad gäller i Kalmar?

Bevattningsförbud, vad gäller i Kalmar?

För närvarande är det inte bevattningsförbud i Kalmar. Vi följer noga upp förutsättningarna för vår vattenförsörjning och bedömer att läget är så pass stabilt att det inte behövs 2018. Om förutsättningarna skulle ändras informerar vi om detta.  Läs mer här på vilka grunder besluten fattas. Var sparsam med vattnet ändå och samla gärna upp regnvatten för bevattning i trädgården. Bevattning utgör en stor andel av vattenförbrukningen under varma somrar. Fler tips om att spara vatten finns här. Under 12 maj-31 augusti 2016 var det bevattningsförbud med kommunalt dricksvatten i Kalmar. Under den perioden fick man vattna i trädgården med vattenkanna men inte med hjälp av vattenspridare eller vattenslang. Vi kan alla hjälpas åt att spara på vattnet.  Kalmar Vatten ansvarar inte för enskilt vatten och du beslutar själv hur du gör med vatten från egen brunn men håll koll på vattennivån. Vi är olika hårt drabbade av torkan även 2018. Andra kommuner har andra regler. Läs mer på Länsstyrelsens webbplats.

Behöver du mer hjälp, kontakta oss

Förbättringsförslag