Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Jag har problem med varmvattnet!

Jag har problem med varmvattnet!

Kalmar Vatten levererar och ansvarar för kallt dricksvatten.

Om du har problem med varmvattnet så ska du istället kontakta:

  • din hyresvärd, om du bor i ett flerbostadshus
  • Kalmar Energi, om du som fastighetsägare är ansluten till fjärrvärmenätet
  • en fackman, om du har egen varmvattenberedare.

Behöver du mer hjälp, kontakta oss

Förbättringsförslag