Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Kan man hyra brandposthuvud för att fylla en pool?

Kan man hyra brandposthuvud för att fylla en pool?

Nej, det är inte längre möjligt hos oss eller hos brandkåren. Istället hänvisar vi till speditörer, som kan fylla större mängder vatten på ett kontrollerat sätt. Brandposterna är plomberade och det är förbjudet att ta vatten ur en kommunal brandpost utan Kalmar Vattens tillåtelse. Mindre mängder vatten kan fylla med hjälp av trädgårdsslang. Läs mer.

Behöver du mer hjälp, kontakta oss

Förbättringsförslag