Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Vad gör jag om det blir källaröversvämning?

Vad gör jag om det blir källaröversvämning?

Om du drabbas av källaröversvämning
- Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna på grund av att vattnet kan bli strömförande. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
- Flytta om möjligt värdefulla eller fuktkänsliga föremål från källaren.
- Var noga med hygien efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
- Kontakta ditt försäkringsbolag för att göra en skadeanmälan.
- Fotografera gärna skadorna i källaren för skadeanmälan.
- Anmäl översvämningen till Kalmar Vatten, antingen per telefon eller genom att fylla i anmälan direkt på webben under Kontakta oss.

Om fastighetens dag- eller dräneringsvatten är kopplat till spillvattnet, kan det öka risken för översvämningar på fastigheten. Denna felkoppling är inte tillåten och bör åtgärdas. Läs mer i Policy för dag- och dräneringsvatten (pdf).

Behöver du mer hjälp, kontakta oss

Förbättringsförslag