Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Får jag installera en avfallskvarn i köket?

Får jag installera en avfallskvarn i köket?

Kalmar Vatten godkänner i dagsläget inga nyinstallationer av avfallskvarnar. Anledningen är att vi inom kommunen har en väl fungerande och hållbar hantering av matavfall (gröna påsen) via KSRR. Då ledningsnätet inte heller är dimensionerat för matavfall kan det orsaka stopp i avloppsledningarna, med otrevliga översvämningar som följd. Matavfall i ledningarna drar också till sig råttor.

Köksavfallskvarnar som sedan tidigare är anslutna, får endast användas om det finns en skriftlig överenskommelse med Kalmar Vatten. En årlig avgift tas ut för dessa.

Behöver du mer hjälp, kontakta oss

Förbättringsförslag