Here you can translate kalmarvatten.se into your language.

Varför lägger ni inte ner fiberkabel när ni ändå gräver?

Varför lägger ni inte ner fiberkabel när ni ändå gräver?

Vi samarbetar med andra så lågt det är möjligt. Inför byggnation skickas alltid en remiss ut till ledningsägare och andra aktörer som kan ha tänkas ha intresse av ett samordnat grävarbete.

När man byter ut vatten och avloppsledningar i stadsmiljö finns det sällan några vinster med samordning med andra ledningsägare. Detta beror på att VA-ledningarna i huvudsak läggs i gatans körbana, medan t ex el- tele- och fiberkablar i huvudsak läggs i gångbanan bredvid. Detta innebär att det är två olika schakter.

I glesbebyggda områden är det däremot lättare att samordna schakt med andra ledningsägare. När det kommunala VA-ledningsnätet byggdes ut till Nyttorp/Fågelsudd, samt vid förstärkningen av huvudvattenledningen mellan Kalmar och Lindsdal lade Kalmar Vatten ner tomrör för andra ledningsägare.

Behöver du mer hjälp, kontakta oss

Förbättringsförslag